Podatki dzielą

Kanclerz Niemiec, Gerhard Schroeder stwierdził, że kraje Europy Środkowej, które 1 maja br. przystąpią do Unii Europejskiej, zbyt intensywnie obniżają podatki płacone przez przedsiębiorstwa.

W dziesiątce państw przystępujących do UE, podatek płacony przez firmy wynosi średnio mniej niż 20%, zaś w państwach Piętnastki – ponad 30%. Schroeder zarzucił państwom z naszego regionu, że zbyt niskie podatki nie wystarczają na finansowanie rozbudowy infrastruktury i kraje te liczą na fundusze unijne.

W Niemczech podatek korporacyjny wynosi efektywnie 40%, w Polsce 19%, na Malcie – 35%, w Estonii – 0%, na Litwie – 15%. Część niemieckich firm zapowiedziała, że po 1 maja br. zamierza przenieść produkcję na wschód, co spotkało się z krytyką kanclerza, który określił takie działanie jako niepatriotyczne.