Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Po pomyślnym zakończeniu instalacji SuSE Linux Office Server jest skonfigurowany w ogólnych zarysach. Trzeba go jeszcze dostosować do warunków lokalnej sieci. Chodzi tu przede wszystkim o utworzenie kont użytkowników, konfigurację dostępu do Internetu, serwera druku oraz intranetu.


Po pomyślnym zakończeniu instalacji SuSE Linux Office Server jest skonfigurowany w ogólnych zarysach. Trzeba go jeszcze dostosować do warunków lokalnej sieci. Chodzi tu przede wszystkim o utworzenie kont użytkowników, konfigurację dostępu do Internetu, serwera druku oraz intranetu.

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Wszystko pod kontrolą. Aktualne obciążenie serwera można sprawdzić za pomocą kontroli systemowej KDE, uruchamianej automatycznie na koncie administratora.

Jeżeli zalogujesz się jako administrator, konfigurację serwera ułatwi ci Office Server Assistant. W ten sposób łatwo zainstalujesz poszczególne moduły i dostosujesz je do swoich potrzeb. Znajdziesz nawet stosowną ikonę ułatwiającą zarządzanie użytkownikami.

Kontrola systemowa KDE, standardowo uruchamiana na koncie administratora, zapewnia w każdej chwili przegląd aktualnego obciążenia SuSE Linux Office Server. Zakres kontroli systemowej można łatwo dostosować do potrzeb, a zakres możliwych do nadzorowania komponentów jest bardzo szeroki.

Oprócz tego Office Server wyposażono w bardzo rozbudowany system pomocy online. Aby z niego skorzystać, należy kliknąć charakterystyczną ikonę koła zębatego Start Application. W pole Run Command wpisz konqueror, a w otwierającym się właśnie oknie przeglądarki wpisz adreshttp://localhost/help/index.html .

W następnych rozdziałach omówimy krok po kroku podstawową konfigurację poszczególnych funkcji serwera. Końcowe rozdziały poświęcimy funkcjom zaawansowanym. Przykładowo wyjaśnimy, w jaki sposób skonfigurować zgodnie z potrzebami za pomocą odpowiednich plików konfiguracyjnych serwer internetowy Apache, serwer proxy Squid oraz serwer plików Samba.

Zakładanie katalogów użytkowników i katalogów prywatnych

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Konfiguracja dla opornych. W trakcie ustawiania wszystkich funkcji serwera będzie ci towarzyszył Office Server Assistant.

Zintegrowany serwer plików jest już na tyle skonfigurowany, że zawiera katalog /shared, który nie wymaga dalszej konfiguracji - każdy z użytkowników ma do niego automatycznie pełny dostęp i może dowolnie otwierać, zapisywać i usuwać pliki. Aby przetestować dostęp do tego wspólnego katalogu, musisz najpierw odpowiednio skonfigurować klienty w sieci lokalnej. Więcej informacji na temat konfiguracji klientów Windows XP oraz linuksowych zamieszczamy w kolejnym rozdziale.

Zaleta współdzielonego katalogu - pełny dostęp wszystkich użytkowników - jest jednocześnie jego największą wadą. Nie powinno się w nim przechowywać danych, które nie są przeznaczone dla wszystkich.

Poufne informacje lepiej przechowywać w prywatnych katalogach. Są przypisane do użytkowników, którzy je w pełni kontrolują. Do korzystania z katalogów prywatnych potrzebne jest centralne zarządzanie użytkownikami Windows w Office Server. SuSE Linux Office Server jest już standardowo skonfigurowany jako tak zwany Primary Domain Controller, w skrócie PDC. Tych ustawień nie trzeba zmieniać, PDC jest natychmiast gotowy do użycia.

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Dodawanie nowych użytkowników. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby dodać nowych użytkowników i założyć katalogi prywatne na serwerze.

Aby dodać nowych użytkowników i utworzyć przynależne im katalogi prywatne, kliknij ikonę User management na pulpicie konta administratora. Alternatywnie możesz się posłużyć asystentem Office Server Assistant i w sekcji Teammanagement kliknąć punkt Add a new user. Zanim uruchomi się odpowiedni moduł YaST2, musisz najpierw podać hasło użytkownika root.

Teraz można łatwo dodać nowych użytkowników. W tym celu należy kliknąć przycisk Add i wypełnić odpowiednie pola. Dodawanie użytkownika kończysz kliknięciem przycisku Create. Przycisk Details otwiera dostęp do specjalnych ustawień. Nie korzystaj z tej możliwości, jeżeli nie dysponujesz odpowiednią wiedzą. Ta opcja umożliwia między innymi zmianę grupy standardowej, ścieżki do prywatnego katalogu domowego oraz powłoki logowania.

Wiele podstawowych kontrolerów domeny w sieci

Jeżeli w sieci znajduje się już inny PDC, Office Server wymaga odmiennej konfiguracji. W takim przypadku należy zmienić rolę serwera z PDC na grupę roboczą.

Znów pomoże ci Office Server Assistant. Kliknij Change the default settings for Windows Clients w File server configuration. Zanim uruchomi się odpowiedni moduł YaST2, musisz podać hasło użytkownika root. W nowym oknie dialogowym zmień w polu Server type wartość Domain (PDC) na Workgroup. Nie zapomnij przy tym o nadaniu odpowiedniej nazwy.