Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Na kolejnych stronach znajdziesz instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, skonfigurować stacje klienckie Windows XP i Linuksa do współpracy z Office Server.


Na kolejnych stronach znajdziesz instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, skonfigurować stacje klienckie Windows XP i Linuksa do współpracy z Office Server.

Najpierw upewnij się, że wszystkie karty sieciowe w klientach są prawidłowo zainstalowane, a wszystkie kable - prawidłowo podłączone. Wiele kart sieciowych sygnalizuje prawidłowe połączenie z siecią za pomocą diod LED. Nie ma chyba nic bardziej frustrującego, niż grzebanie godzinami w oprogramowaniu w poszukiwaniu błędu po to, by na koniec stwierdzić, że jeden kabel był źle podłączony.

Konfiguracja w Windows XP Professional

Zwróć uwagę, że do wykonania poniższych czynności musisz być zalogowany w Windows XP jako użytkownik administrator lub użytkownik należący do grupy administratorzy. W przeciwnym razie nie będziesz mógł dokonać żadnych zmian w konfiguracji sieci. Otwórz Panel sterowania | Połączenia sieciowe i wybierz opcję Konfiguruj sieć w domu lub w małej firmie.

Teraz uruchomi się Kreator konfiguracji sieci. Gdy klikniesz przycisk Dalej, otrzymasz do wyboru następujące opcje:

  • Ten komputer łączy się bezpośrednio z Internetem. Inne komputery w mojej sieci łączą się z Internetem za pośrednictwem tego komputera.
  • Ten komputer łączy się z Internetem za pośrednictwem innego komputera z mojej sieci lub przez lokalną bramę.
  • Inne.
Ponieważ SuSE Linux Office Server działa w lokalnej sieci jako brama internetowa, należy wybrać drugą opcję.

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Kreator konfiguracji sieci. Pomaga zainstalować sieć lokalną na komputerze z systemem Windows XP Professional.

W kolejnym oknie dialogowym nadaj komputerowi dowolną nazwę. Może być opisowa, odzwierciedlająca jego funkcję, np. "Marketing", nazwa użytkownika lub każda inna. Opcjonalnie możesz jeszcze dodać dowolny opis komputera. Kliknięcie przycisku Dalej przenosi cię na kolejną kartę, gdzie musisz wybrać nazwę sieci, określając w ten sposób jednocześnie nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci będą należały do tej grupy roboczej.

Komputer zapisze teraz ustawienia. Na zakończenie kreator zapyta, co chcesz zrobić dalej. Do dyspozycji są cztery opcje, możesz na przykład utworzyć dysk konfigurowania sieci, którego użyjesz w innych komputerach. W przypadku SuSE Linux Office Server nie jest to potrzebne. Dlatego wybierz opcję Po prostu zakończ kreatora; nie potrzebuję uruchamiać go na innych komputerach. W ten sposób skonfigurowałeś klienta na tyle, że możesz zobaczyć Office Server w otoczeniu sieciowym.

Logowanie w podstawowym kontrolerze domeny (PDC)

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Shared Volume. Katalog ten jest standardowo dostępny, a każdy komputer w sieci ma pełne prawa do odczytu i zapisu plików.

Aby zalogować się w podstawowym kontrolerze domeny, musisz pełnić funkcję administratora w Windows XP. Microsoft przejął w Windows XP funkcje sieciowe wcześniejszych systemów operacyjnych, Windows NT4 i 2000. Niestety, spowodowało to również przejęcie pewnych dodatkowych zabezpieczeń, których w tej postaci nie było w Windows 9x i Me.

Tak się niefortunnie składa, że Microsoft nie opublikował tych rozszerzeń, a zastosowany w Office Server serwer plików Samba nie potrafi się z nimi obchodzić. Pozostaje jedynie wyłączenie tych dodatkowych zabezpieczeń, co wymaga z kolei ingerencji w rejestrze Windows XP. Dopiero wtedy będzie można korzystać bez ograniczeń z serwera plików SuSE Linux Office Server.

Masz do dyspozycji dwie możliwości. W katalogu Shared Volume komputera Office Server znajdziesz plik xpkpdc.reg. Zmienia on ustawienia rejestru na tyle, że po zmianach możesz sie zalogować na SuSE Linux Office Server.

Podwójne kliknięcie tego pliku powoduje automatyczne wprowadzenie odpowiednich zmian w rejestrze komputera. Nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności poza ponownym uruchomieniem komputera klienckiego, żeby zmiany zaczęły działać.

Shared Volume to katalog na serwerze, który standardowo jest ogólnie dostępny. Uruchom Explorera Windows i wpisz jako adres \\<nazwa_komputera>, zastępując "nazwa_komputera" nazwą twojego serwera Office Server. Standardowo jest to server1.

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Modyfikacja rejestru. Aby móc się bez problemu logować na serwerze Office Server, musisz zmienić jeden wpis w Rejestrze Windows.

Wszystkie klienty w sieci lokalnej mają pełen dostęp do katalogu Shared Volume, a więc mogą odczytywać, zapisywać i usuwać pliki. Z tego względu nie powinno się w nim przechowywać żadnych wrażliwych danych. Jeżeli katalog jest chwilowo niedostępny lub chcesz przeprowadzić zmiany ręcznie, aby zachować kontrolę nad rejestrem, przejdź do polecenia Start |Uruchom i wpisz regedit. Kliknij OK, uruchamiając w ten sposób Edytor Rejestru.

W menu Edycja | Znajdź wpisz ciąg znaków RequireSignOrSeal. Gdy edytor znajdzie poszukiwany wpis, zaznacz w prawej części okna Display Type i w menu kontekstowym wybierz Modyfikuj.

Zmień wartość z 1 na 0 i zakończ pracę Edytora Rejestru. Aby zmiany odniosły skutek, musisz ponownie uruchomić komputer kliencki.

Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz znowu Połączenia sieciowe w Panelu sterowania i kliknij Zaawansowane, identyfikacja sieci. Przejdź do karty Nazwa komputera i kliknij przycisk Zmień, aby dodać komputer do domeny. W kolejnym oknie masz jeszcze raz możliwość zmiany nazwy komputera. W polu Należy do... podaj nazwę domeny serwera Office Server; zwykle jest to OFFICE.

Pierwszy test

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Dołącz do domeny. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby zalogować klienta Windows XP na kontrolerze domeny podstawowej.

Uruchom ponownie klienta, aby przeprowadzić pierwszy test funkcjonalny. Po starcie systemu kombinacją klawiszy [Ctrl Alt Del] otwierasz okno logowania. Kliknij przycisk Opcje >> - okno powiększy się i zobaczysz kolejne opcje. Wybierz swoją domenę Windows i zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie dodałeś jeszcze żadnych użytkowników serwera, zrób to w sposób opisany w rozdziale 2.1. "Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server".

Konfiguracja w środowisku linuksowym

Do tej pory zajmowaliśmy się konfiguracją klienta Windows XP, teraz powiemy, w jaki sposób uzyskać dostęp do serwera Office Server z klienta pracującego pod kontrolą SuSE Linux. Nie ma znaczenia, której wersji SuSE Linux używasz. Poszczególne opcje i okna różnią się jedynie nieznacznie, zatem z pewnością dopasujesz odpowiednie czynności.

Ustawienia serwera plików

W porównaniu z Windows XP, konfiguracja dostępu komputera linuksowego do SuSE Linux Office Server jest bardzo łatwa. Na początek przejdź do modułu NFS-Client w sekcji Network/Advanced centrum sterowania YaST2, które uruchomisz klikając Office Control Server na pulpicie. NFS to skrót od Network File System.

Podstawowa konfiguracja SuSE Linux Office Server

Integracja katalogów serwera z systemem plików klienta.

Pojawiające się okno dialogowe daje ci możliwość zintegrowania katalogów SuSE Linux Office Server z systemem plików klienta linuksowego. Standardowo możliwy jest eksport za pomocą NFS katalogów /home i /shared. W katalogu /home znajdują się wszystkie prywatne katalogi domowe użytkowników Office Server. Katalog /shared jest ogólnie dostępny. Aby włączyć oba katalogi do systemu plików klienta, wybierz New i w pole Hostname of the NFS server wpisz adres IP SuSE Linux Office Server. Z reguły jest to 192.168.0.1. Jako zdalny system plików podaj /home lub /shared. Jeżeli oba te katalogi nie będą potrzebne na kliencie, zaleca się wpisanie ich również jako Mountpoint (local). W tym miejscu możesz zresztą podać dowolny inny katalog, znajdujący się na kliencie. Pole Options to pomiń. To szczegółowe ustawienia dla ekspertów, zazwyczaj niepotrzebne. Klikając Zakończ, zatwierdzasz ustawienia. Katalogi z danymi serwera Office Server zostały dołączone w punkcie montowania, skonfigurowanym w centrum sterowania YaST2.

Konfiguracja Yellow Pages

Warto też aktywować NIS, czyli Network Information Service. NIS, często nazywane też Yellow Pages (YP), to sieciowa usługa informacyjna, obsługująca zarządzanie kluczami i sprawdzanie tożsamości klientów systemu plików NFS. NIS przechowuje także odwzorowania nazw użytkowników na (zaszyfrowane) hasła oraz odwzorowania nazw komputerów na ich adresy sieciowe.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do danych prywatnych na serwerze z klienta linuksowego, nie da się uniknąć instalacji usługi NIS. Otwórz centrum w kontroli YaST2 moduł NIS-Client w sekcji Network/Advanced. W oknie dialogowym wybierz punkt Use NIS, a w pole NIS domain wpisz nazwę domeny, którą wybrałeś w trakcie instalacji Office Server, np Office. Adres IP address of the NIS server to z reguły 192.168.0.1.

Kliknij Finish, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.