Podwojone wydatki na badania i rozwój

Komisja Europejska zamierza podwoić budżet na badania naukowe do 70 mld euro, aby przyspieszyć wzrost i zwiększyć konkurencyjność, doganiając amerykańskie i japońskie wydatki na innowacje - podał Financial Times.

Plan siedmioletni, który zostanie oficjalnie ogłoszony jutro, zakłada transformację Unii Europejskiej w gospodarkę opartą na wiedzy, która dostarczy nowych rozwiązań z dziedziny high-tech.

Plany będą rozpisane na poszczególne dziedziny gospodarki i uniwersytety, będą zawierały wskazówki co do priorytetów unijnych na fundusze badawcze w latach 2007 - 2013.

Wspieranie badań i rozwoju jest w centrum europejskich wysiłków mających na celu stanie się najbardziej konkurencyjną gospodarką do 2010 roku. Wspólnota 25 państw przeznacza mniejszy procent dochodu narodowego na badania i rozwój niż USA i Japonia, co powoduje "drenaż mózgów" z UE do tych krajów. W tej chwili Unia Europejska wydaje na badania i rozwój 1,93% PKB, do 2010 roku zamierza zwiększyć ten odsetek do 3%. Dla porównania USA wydają 2,76% PKB, a Japonia 3,12% PKB.

Komisja Europejska ogłosi również 10 głównych tematów, na których mają opierać się badania. Znajdują się tam m.in. zdrowie, nanotechnologia, energia, technologie informacyjne i badania kosmiczne.

Ogłoszone zostaną również informacje dotyczące utworzenia autonomicznej Europejskiej Rady ds. Badań, która ma ułatwiać najwybitniejszym naukowcom dostęp do grantów w łącznej wysokości 10 mld euro rocznie.

Komisja Europejska szacuje, że podwojenie funduszy na badania i rozwój przyniesie przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o 0,96% do 2030 roku i utworzenie miliona nowych miejsc pracy.


Zobacz również