Pogorszenie nastrojów

W lipcu pogorszyły się nastroje w gospodarce strefy euro, ale wskaźnik klimatu koniunktury nieznacznie wzrósł.

Dane te ogłosiła Komisja Europejska. Na nastroje Eurolandu wpływ miała duża przecena akcji na światowych giełdach. W lipcu br. indeks spadł z 99,6 pkt do 99,4 pkt. Jednak analitycy przewidywali jeszcze gorsze wyniki - spadek indeksu do 99,2 pkt.

Wskaźnik nastroju konsumentów spadł w lipcu do minus 10 punktów, z minus 9 w czerwcu, zaś indeks optymizmu w przemyśle utrzymał się na poziomie minus 10 punktów.

Jednocześnie europejscy przedsiębiorcy lepiej niż w czerwcu ocenili w lipcu sytuację gospodarczą. Wskaźnik klimatu koniunktury wzrósł o 0,1 punktu - do minus 0,35.

Spadły również wskaźniki nastroju w branży budowlanej, natomiast poprawiły się w branży detalicznej. Konsumenci źle oceniają sytuację ogólną w gospodarce i rynek pracy. Jak podaje Reuters, Komisja Europejska napisała w komentarzu do danych, że "oczekiwania konsumentów dotyczące ich sytuacji finansowej oraz oszczędności na najbliższe 12 miesięcy nie zmieniły się. Zarówno w Unii Europejskiej i strefie euro pogorszyła się ocena ogólnej sytuacji gospodarczej i bezrobocia".


Zobacz również