Pokolenie (deto)X

We krwi uczestników ogólnoeuropejskiego badania rodzin przeprowadzonego na zlecenie WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej, znaleziono w sumie aż 73 szkodliwe substancje chemiczne produkowane przez człowieka. Z badania wynika, że dzieci są często bardziej skażone przez chemikalia niż ich rodzice.

Sondaż zrealizowano we współpracy z EEN (EPHA Envoronment Network) oraz Eurocoop (European Community of Consumer Co-operatives). Objął trzy pokolenia kobiet: Babć, Matek i Córek, w wieku od 12 do 92 lat. Badane trzypokoleniowe rodziny pochodziły z Belgii Danii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Polski, Szwecji i Luksemburga.

Krótkie podsumowanie:

@ Ze 107 niebezpiecznych związków pod kątem których dokonano analizy krwi, w organizmach badanych znaleziono łącznie 73. W pokoleniu Babć znaleziono łącznie 63, u Mam - 49, a u Dzieci - 59.

@ Mediana związków przypadających na badaną osobę wynosi 28, w poszczególnych pokoleniach jest to 32 u Babć, 29 u Matek i 24 u Dzieci.

@ Średnio w organizmie każdej badanej osoby znalazło się co najmniej 18 różnych związków chemicznych wyprodukowanych przez człowieka, wiele z nich można znaleźć w produktach codziennej konsumpcji. Niektóre ze znalezionych związków są od lat zakazane, ale nadal skutecznie trują, w tym i nowe pokolenia.

Głos w dyskusji

Ogólnoeuropejskie badanie rodzin, zrealizowane w ramach kampanii Detox prowadzonej przez WWF ma uświadomić, że na skutek braku odpowiedniej kontroli jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Raport powstały na bazie badania stanowi także argument w publicznej debacie nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych. Takim aktem ma być przygotowywane w Parlamencie Europejskim rozporządzenie REACH, mocno atakowane przez firmy przemysłu chemicznego. "Nie spodziewałyśmy się, że aż tyle syntetycznych substancji znajdzie się w naszych ciałach. Pierwsza myśl to zmiana sposobu życia, precz z komputerem, telewizorem, ciągłe wietrzenie. Później dopiero przychodzi opamiętanie, że to nie tędy droga, że takie działania mogą jedynie w małym stopniu ograniczyć nasze narażenie na szkodliwe chemikalia. Tu potrzebna jest odpowiedzialność producentów, którzy bez skrupułów narażają nas na kontakt z wieloma często bardzo szkodliwymi chemikaliami" - mówi Ewa Sieniarska.

Każdy ma swoją truciznę

Stare związki jak pestycydy chloroorganiczne czy polichlorowane bifenyle najczęściej spotykane są w grupie pokoleniowej Babć. Natomiast najmłodsze pokolenie było bardziej skażone niż Matki i Babcie przez nowe chemikalia z grupy sztuczne piżma (perfumy), perfluorowane związki alifatyczne (patelnie teflonowe, odzież wodoodporna, opakowania na pizze lub frytki) czy bromoorganiczne substancje uniepalniające (komputery, telewizory, czy impregnaty dywanów i tapicerek).

Bromoorganiczna substancja uniepalniająca TBBP-A, stosowana w sprzęcie elektronicznym, została znaleziona u 18 uczestników badania (3 u Babć, 7 u Matek i 8 u Dzieci). Największe stężenia tego związku wykryto w pokoleniu Dzieci. Podobnie było z chemikaliami z grupy PBDE, z 31 badanych najwięcej, bo aż 17, znaleziono u Dzieci (10 u Babć, 8 u Matek). Także u jednego z dzieci znaleziono najwyższe z całego badania stężenie Bisfenolu A, substancji imitującej działanie hormonów płciowych, a stosowanej przy produkcji plastikowych butelek czy płyt CD.

Nasze zmory

Polska rodzina w porównaniu z pozostałymi badanymi rodzinami z krajów europejskich miała w swojej krwi najmniejszą liczbę związków. W próbkach Babci, Matki i Córki znaleziono odpowiednio 25, 28 i 19 substancji. W porównaniu z innymi osobami z tego samego pokolenia liczba znalezionych związków jest najniższa u Babci i Córki, a u Matki jest poniżej wartości środkowej z badania (29).

Jednak w przypadku takich chemikaliów jak DDT (grupa pestycydów chloroorganicznych) i PCB, (polichlorowane bifenyle), czyli substancji wycofanych ponad 30 lat temu, polska rodzina jest skażona w większym stopniu. We krwi Babci, Matki i Córki z Polski znaleziono pestycydy chloroorganiczne w stężeniu najwyższym spośród wszystkich badanych. Z drugiej strony nasza rodzina jest znacznie mniej skażona przez nowe chemikalia jak PBDE (bromoorganiczne substancje uniepalniające), PFC (perfluorowane związki alifatyczne), triclosan i sztuczne piżma. Podobnie jak w innych rodzinach to najmłodsza jej przedstawicielka jest najbardziej skażona przez te substancje.

Więcej szczegółów dostępnych w raporcie z badania


Zobacz również