Pokrętne ścieżki fotografii


Procedura testowa atramentowych drukarek i kombajnów fotograficznych

Pokrętne ścieżki fotografii

Parametry techniczne i wyniki testów kombajnów fotograficznych

Test składa się z trzech etapów. Na początku analizujemy dane techniczne i oceniamy je pod względem możliwości i ergonomii. W skład pierwszej oceny wchodzą punkty m.in. za rozdzielczość fizyczną i rozszerzoną, wielkość kropli atramentu, liczbę dysz, ilość pamięci, porty, zdolność do pracy w sieci, obsługiwane protokoły oraz cały zespół cech związanych z obsługą papieru: liczbę oraz pojemność podajników i odbiorników, możliwość drukowania obustronnego oraz dopuszczalne gramatury nośników. W kombajnach dochodzi ocena mechaniki i sterownika skanera oraz możliwości kopiarki. W ergonomii punktujemy za liczbę i rodzaj sterowników do różnych systemów operacyjnych i ich lokalizację, możliwość wymiany atramentu każdego koloru z osobna, zużycie energii, sygnalizatory i przyciski do sterowania urządzeniem, instrukcje, gwarancje, wagę, objętość i miejsce zajmowane na biurku itp.

Szybkość

Pokrętne ścieżki fotografii

Kombajny fotograficzne

W teście praktycznym oceniamy jakość i tempo druku. Drukujemy: 10 stron pustych, aby ocenić możliwości napędu, w urządzeniach z dupleksem ten sam dokument dla sprawdzenia sprawności działania tego mechanizmu, 10 stron tekstu w czerni, kolejne 10 stron tekstu z kolorową grafiką, taki sam dokument w PDF - wszystkie z umiarkowaną jakością. W jakości najwyższej drukujemy po jednej stronie grafiki wektorowej utworzonej w Corelu, grafiki mieszanej, zapisanej w PDF-ie i jedno wieloobiektowe zdjęcie. Większość wydruków wykorzystujemy do oceny zarówno jakości, jak i szybkości. W drukarkach wyposażonych w złącze PictBridge dodatkowo drukowane jest „zdjęcie” z aparatu cyfrowego, które jest specjalnie spreparowanym plikiem testowym, umieszczonym na karcie pamięci. Na test szybkości skanowania składają się trzy próby: tablicy GretagMacbetha wielkości A4 w 150 dpi, tekstu formatu A5 w 300 dpi oraz zdjęcia, także A5 w 600 dpi.

Jakość

Pokrętne ścieżki fotografii

Drukarki fotograficzne

Ocena jakości jest podzielona na kilka części. Druk i prosta grafika podlega kryteriom sprzed kilku lat. Przede wszystkim chodzi o równe krawędzie czcionek i druk dużych płaszczyzn bez niejednorodności. Poza tym sprawdzamy umiejętność druku w średniej jakości dokumentów bardziej skomplikowanych pod względem użycia kolorów. W teście zaawansowanym mierzymy zdolność drukarki do wykonywania trudniejszych zadań: odwzorowania półcieni i szczegółów (niewielkie czcionki, cienkie linie i to zarówno w kolorach prostych, jak i tzw. pożeraczach rozdzielczości, wymagających wydrukowania mozaiki złożonej z wielu różnokolorowych punktów itd.). Testy kolorymetryczne mają na celu sprawdzić gradacje i wierność czerni, kolorów podstawowych i złożonych oraz balans szarości budowanej z tonerów kolorowych. Ocena jakości jest agregowana z ocen druku w czerni, grafiki prostej, złożonej, koloru, szczegółów i zdjęcia oraz ewentualnie z druku sterowanego z aparatu fotograficznego. Podobnie jak poprzednio, preferujemy w wagach drukowanie fotografii, odwzorowanie szczegółów i wierność kolorów. W kombajnach dochodzi ocena zdjęcia (histogram, szumy), wierności odwzorowania kolorów oraz rozpoznawania tekstu.

Werdykt

Na wynik testu składa się ocena za jakość z wagą poczwórną i za szybkość z pojedynczą. Z kolei ta ocena wchodzi do sumarycznej z wagą poczwórną razem z ergonomią i możliwościami z wagami pojedynczymi. Na opłacalność składa się ocena końcowa, cena drukarki i koszty druku strony. Oceny urządzeń są odnoszone do najlepszych wyników w poszczególnych próbach i skalowane w taki sposób, aby maksymalna ocena wynosiła 10 punktów. Ta zasada jest konsekwentnie utrzymana od ocen szczegółowych po sumaryczne. W urządzeniach wielofunkcyjnych waga, z jaką uwzględnialiśmy rozmaite oceny skanera (jakość, szybkość itd.), była dwukrotnie niższa od wagi przyporządkowanej do analogicznych ocen części drukującej.