Pokusa SBS-u

Microsoft Windows Small Business Server 2003 to już czwarta edycja - od momentu wprowadzenia w 1997 roku Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0 - zintegrowanego systemu sieciowego do małych firm, który w obecnej wersji oparty jest na najnowszym systemie do serwerów Microsoft Windows Server 2003 oraz na serwerze pocztowym Microsoft Exchange 2003.


Microsoft Windows Small Business Server 2003 to już czwarta edycja - od momentu wprowadzenia w 1997 roku Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0 - zintegrowanego systemu sieciowego do małych firm, który w obecnej wersji oparty jest na najnowszym systemie do serwerów Microsoft Windows Server 2003 oraz na serwerze pocztowym Microsoft Exchange 2003.

Pokusa SBS-u

Microsoft Windows Small Business Server 2003 to atrakcyjna oferta dla większości małych firm choćby ze względu na korzystny stosunek ceny do możliwości. SBS 2003 nie tylko dostarcza kluczowe elementy najnowszych technologii Microsoftu, ale - co nawet ważniejsze - oferuje taki podzakres ich pełnej funkcjonalności, który pokrywa się z najczęstszymi zastosowaniami systemu sieciowego w małej firmie.

Dalsze dopasowanie możliwości pakietu do rzeczywistych potrzeb można uzyskać, wybierając między edycją Standard i Premium. Ta ostatnia zawiera serwer baz danych Microsoft SQL Server 2000 oraz zaawansowany firewall Microsoft ISA Server 2000, podczas gdy wersja Standard wykorzystuje wbudowaną zaporę w postaci usługi Routing and Remote Access Services (RRAS). Do utrzymywania firmowego intranetu edycja Premium oferuje również edytor FrontPage 2003 z licencją pozwalającą zainstalować program na jednym stanowisku klienta.

Instalacja, konfiguracja i administracja

Pokusa SBS-u

Kopie zapasowe systemu wykonywane są w tle bez przerywania pracy serwera (usługa Shadow Copy), a gdy są już gotowe mogą posłużyć zarówno do odratowania całego systemu, jak i odzyskiwania pojedynczych plików lub dokumentów portalu, które przechowuje SharePoint. Raporty - generowane automatycznie i regularnie - można dostawać pocztą elektroniczną lub przeglądać w konsoli zarządzania.

Instalacja jest prawie całkowicie zautomatyzowana, a liczba okien dialogowych - ograniczona do absolutnego minimum. Na pierwszym etapie instalowany jest sam system operacyjny (około 40 minut) i użytkownik musi jedynie wybrać rozmiar partycji systemowej, podać nazwę komputera i hasło administratora. Drugi etap (30 minut) to wstępna konfiguracja systemu, która również wymaga minimalnej aktywności użytkownika - podania nazwy domeny oraz domyślnych danych kontaktowych dla nowo tworzonych użytkowników.

Jeśli serwer będzie pełnił funkcję zapory ogniowej i ma dwie karty sieciowe, dodatkowo trzeba będzie wskazać połączenie wykorzystywane do komunikacji z siecią lokalną. Jednak gdy serwer ma pracować tylko jako router i udostępniać połączenie internetowe, wtedy wystarczy jedna karta sieciowa. Ostatni, najdłuższy etap (około 90 minut) to instalacja i konfiguracja komponentów usługowych serwera, takich jak Exchange, SQL Server Desktop Engine, SharePoint Services oraz narzędzia administracyjne. Również i tu interakcja z użytkownikiem jest niewielka, a jego jedynym zadaniem jest wybór instalowanych składników i akceptacja domyślnych lokalizacji folderów. Instalacja i konfiguracja SBS 2003 przypomina więc bardziej instalację pakietu Office, niż serwera systemu sieciowego.

Zadania administratora

Można śmiało powiedzieć, że SBS 2003 to więcej niż suma jego elementów, ponieważ oprócz wyboru najważniejszych komponentów systemu sieciowego zawiera spoiwo w postaci licznych kreatorów, które automatyzują wykonywanie typowych czynności administracyjnych. Przykładem jest sam program instalacyjny, który niepostrzeżenie instaluje katalog Active Directory i konfiguruje go do współpracy z serwerem Exchange oraz usługami SharePoint.

Najbardziej charakterystycznym dla SBS 2003 kreatorem jest lista To Do List, która pojawia się po zakończeniu instalacji i konfiguracji serwera oraz aplikacji usługowych. Zawiera zadania administracyjne wypisane w prawidłowej kolejności ich wykonywania - na przykład przed podłączeniem serwera do Internetu zaleca się przeczytanie informacji o konsekwencjach i związanych z tym potencjalnych zagrożeniach. Zresztą nie tylko tutaj, ale prawie na każdym kroku znajdują się odnośniki do dodatkowych informacji, które pozwolą również niewtajemniczonym prawidłowo skonfigurować serwer.

Zarządzanie stacjami roboczymi

Pokusa SBS-u

Charakterystyczny dla SBS 2003 panel administracyjny z wygodnym interfejsem WWW pozwala wykonywać typowe zadania administracyjne, takie jak zarządzanie użytkownikami i komputerami, konfiguracja usług pocztowych, tworzenie kopii zapasowych, przeglądanie raportów i utrzymywanie w pełnej sprawności firmowego intranetu.

Oprócz możliwości administracji systemami klientów, które wynikają bezpośrednio z zastosowania modelu domenowego i Active Directory, w SBS 2003 dostępna jest też funkcja dostarczania oprogramowania do komputerów użytkowników. Obejmuje instalację przeglądarki Internet Explorer 6, klienta pocztowego Outlook 2003, klienta usługi obsługującej faksy, programu ActiveSync do komunikacji z urządzeniami mobilnymi oraz uaktualnień systemu w postaci pakietów Service Pack.

Praca grupowa i zdalny dostęp

Współpraca użytkowników i wymiana dokumentów to m.in. zadanie Microsoft Windows SharePoint Services - kolejnej usługi, która korzysta z najnowszych technologii budowy intranetów oraz przechowywania danych, a konkretnie z serwera WWW Microsoft Internet Information Services 6.0 (IIS) z obsługą ASP.NET oraz serwera baz danych Microsoft SQL Server 2000 (w wersji Desktop Engine). SharePoint stanowi wygodną - dostępną za pomocą przeglądarki - platformę do współdzielenia dokumentów i wymiany informacji. Użytkownicy mogą korzystać z globalnych bibliotek i/lub specjalnych list dokumentów związanych tylko z konkretnym zadaniem, odbierać faksy przekazywane do współdzielonego folderu przez usługę Fax routing, wymieniać informacje organizacyjne.

Drugim centrum komunikacyjnym jest serwer Exchange 2003, którego usługi dostępne są dla klientów korzystających z programu Outlook 2003 (lub jego poprzednich wersji). Stosowanie najnowszego Outlooka 2003 daje przynajmniej jedną istotną korzyść: możliwe są połączenia do serwera Exchange z dowolnego miejsca, w którym można przeglądać strony WWW. Nowy sposób komunikacji wykorzystuje przesyłanie poleceń zdalnego wywoływania procedur (RPC) przy wykorzystaniu protokołu HTTP, a więc obecność zapór ogniowych nie blokuje transmisji. Można też wykorzystać "cieńszego" klienta pocztowego, stosując przeglądarkę w połączeniu z Outlook Web Accessem lub Outlook Mobile Accessem do urządzeń mobilnych.

Pokusa SBS-u

Praca grupowa, przechowywanie danych, współdzielenie dokumentów, dostęp do informacji organizacyjnych oraz wykonywanie zadań administracyjnych... Prawie wszystko odbywa się za pośrednictwem firmowego portalu intranetowego, zarządzanego przez SharePoint Services.

Zdalny dostęp do sieci firmowej można zrealizować na wiele sposobów w zależności od potrzeb. SBS 2003 oferuję łatwą do uruchomienia usługę serwera do połączeń VPN oraz zdalnego dostępu przez modem. Usługi Remote Web Workplace oraz Connection Manager automatyzują podłączanie zdalnego komputera (znajdującego się w dowolnym miejscu w Internecie) do lokalnej sieci - na pulpicie pojawia się dodatkowa ikona, która błyskawicznie nawiązuje połączenie. Z kolei usługa Remote Desktop Web Connection pozwala w oknie przeglądarki (konieczne jest zainstalowanie kontrolki ActiveX) zrealizować połączenie zdalnego pulpitu nie tylko z serwerem SBS, ale i stacjami roboczymi. Pozwala to użytkownikom zdalnie pracować na własnych maszynach, a administratorom zdalnie zarządzać serwerem oraz firmowym intranetem.

Wygodne licencjonowanie

W pudełku z Microsoft SBS 2003 oprócz licencji na serwer dostajemy również pięć licencji klienckich (CAL) dla użytkowników lub na urządzenia. Pojedyncza licencja dla użytkownika zezwala mu na dostęp do serwera za pomocą dowolnej liczby urządzeń (komputerów, palmtopów, telefonów komórkowych), natomiast licencja na urządzenie umożliwia wykorzystywanie go przez dowolną liczbę osób. Nie wszystkie licencje muszą być tego samego rodzaju, ale ich suma nie może przekroczyć całkowitej liczby licencji CAL (początkowo pięciu). Dodatkowe licencje można, oczywiście, dokupić, ale ze względu na limit formalny SBS 2003 obsługuje najwyżej 75 stacji roboczych. Jest to istotny wzrost w stosunku do 50 licencji dostępnych w SBS 2000.