Pół roku działań BSA

Straty producentów oprogramowania w ostatnim półroczu szacowane są na ponad 15 mln złotych. Skala zjawiska naruszeń własności intelektualnej producentów oprogramowania w Polsce wynosi wg BSA 54 %.

W związku z tym stowarzyszenie przez pierwsze pół roku 2003 r. prowadziło działania edukacyjne.

Od marca do czerwca 2003 trwała kampania informacyjna pod hasłem "Chroń swój biznes", podczas której BSA bezpłatnie udostępniało program do weryfikacji zainstalowanego oprogramowania. Ponad 27 tys. firm wyraziło zainteresowanie programem do inwentaryzacji zasobów informatycznych oraz materiałami na temat prawidłowego zarządzania oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.

W celu zwiększenia dostępności do specjalistów zajmujących się audytem informatycznym, BSA przeprowadziło w okresie kampanii szkolenia, w których wzięło udział 400 firm zajmujących się doradztwem IT oraz sprzedażą oprogramowania.

W celu zwiększenia dostępu do metod i narzędzi z zakresu ochrony praw autorskich producentów oprogramowania, na początku roku 2003r. została uruchomiona polskojęzyczna witryna BSA. Na stronie BSA zostały również zamieszczone adresy stron internetowych producentów programów do inwentaryzacji, przy pomocy których można wykryć i rozpoznać nielegalne oprogramowanie.

Od początku tego roku policja w całym kraju dokonała przeszukań w 150 podmiotach w celu weryfikacji legalności oprogramowania. Efektem działań jest zabezpieczenie 8183 nielegalnych płyt oraz 325 komputerów. Wartość sprzętu i programów, które nie posiadały dowodów legalności oszacowano na kwotę 15 mln złotych.


Zobacz również