Polacy czekają na gorsze

Ponad jedna trzecia Polaków spodziewa się w ciągu najbliższego roku pogorszenia jakości życia - podaje sondaż MillwardBrown SMG/KRC przygotowany dla Money.pl.

35% ankietowanych uważa, że w ciągu najbliższego roku pogorszy się jakość ich życia. Poprawy w życiu spodziewa się co czwarty ankietowany. 40% ankietowanych nie spodziewa się zmiany. Badani zwracali uwagę na rosnące ceny podstawowych produktów, szczególnie żywności.

Sytuację gorzej oceniają kobiety, tylko 16% z uczestniczek badania uważa, że będzie lepiej a 42% - że sytuacja się pogorszy. Złe nastroje dominują na wsi i w małych miastach. Jedynie 21% mieszkańców wsi oczekuje poprawy, pogorszenia swojej sytuacji spodziewa się 41%. W małych miastach proporcja kształtuje się na poziomie 41% do 25% na niekorzyść optymistów. W miastach średniej wielkości (od 200 do 500 tysięcy mieszkańców) optymistami jest 42% ankietowanych. W największych miastach nastroje rozkładają się równomiernie (po 29% optymistów i pesymistów).