Polacy czytają

W ciągu ostatnich 6 miesięcy 61% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę.

W ciągu ostatniego półrocza 61% Polaków powyżej 15 roku życia przeczytało przynajmniej jedną książkę. 9% ankietowanych deklaruje, że przeczytało więcej niż 10 książek, a łącznie jedna czwarta - że więcej niż 4 książki. Niestety, aż 35%nie przeczytało żadnej książki.

Najwięcej czytają osoby z wyższym wykształceniem, więcej czytelników jest wśród kobiet niż wśród mężczyzn (70% kobiet i 58% mężczyzn przeczytało przynajmniej jedną książkę w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

Ipsos zapytał także o szybkość czytania. 23% Polaków odpowiedziało, że czyta szybko, 58%, że przeciętnie szybko. 10% Polaków jest zainteresowanych uczestnictwem w kursach szybkiego czytania, najczęściej uczniowie i studenci, osoby z wykształceniem wyższym oraz osoby o wysokich dochodach.


Zobacz również