Polacy kupują nieruchomości

Niemal co ósmy Polak zamierza w ciągu trzech najbliższych lat kupić mieszkanie lub grunt, z czego niemal połowa planuje sfinansować zakup za pomocą kredytu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, 12% osób powyżej dwunastego roku życia zamierza w ciągu najbliższych trzech lat kupić samodzielnie lub wspólnie z kimś nieruchomość lub grunt. Spośród tych osób 13% zamierza dokonać zakupu jeszcze przed 1 maja 2004 roku, zaś jedna czwarta zamierza kupić nieruchomość do końca bieżącego roku (ale już po przystąpieniu Polski do UE).

33% spośród respondentów, którzy planują zakup nieruchomości, zamierza kupić mieszkanie lub wykupić dotychczasowe mieszkanie lub dom na własność.

46% respondentów z grona osób planujących zakup nieruchomości zamierza wziąć na ten cel kredyt bankowy. Ponad jedna czwarta zamierza skorzystać z usług PKO BP, 13,5% - z kredytu BPH PBK, 12,7% - Pekao S.A. i po 8% z BZ WBK i Lukas Banku.