Polacy narzekają na służbę zdrowia

W państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej najbardziej niezadowoleni z usług służby zdrowia są Polacy.

Ośrodki badawcze: polski CBOS, czeski CVVM, węgierski TARKI i słowacki FOCUS przeprowadziły wspólne badania opinii publicznej dotyczące oceny usług świadczonych przez służbę zdrowia.

61% respondentów z Polski jest niezadowolonych z opieki medycznej, podobne zdanie ma 54% Słowaków, 37% Węgrów i 27% Czechów.

36% ankietowanych Czechów wyraża zadowolenie z działalności służby zdrowia, wśród Węgrów zadowolonych jest 23%, wśród Polaków 19%, a wśród Słowaków tylko 11%.

Jakość usług świadczonych przez służbę zdrowia poprawiła się w ostatnim roku według 18% Czechów, 13% Węgrów oraz 7% Polaków i Słowaków.

Zdaniem ponad połowy Czechów i Węgrów (odpowiednio 56% i 53%) jakość opieki zdrowotnej nie zmieniła się, według 46% Polaków i 47% Słowaków - pogorszyła się.


Zobacz również