Polacy nie chcą euro

Ponad połowa Polaków nie chce zamiany złotówki na euro - wynika z badań Taylor Nelson Sofres przeprowadzonych na zlecenie instytutu Open Europe.

Wprowadzenia w Polsce euro pragnie jedynie 32% ankietowanych, przeciwnikami zmiany jest 58%, zaś 10% nie ma zdania.

Nie jesteśmy osamotnieni w niechęci do euro. Nowej waluty nie życzy sobie aż 77% Brytyjczyków, jej zagorzałymi przeciwnikami są także Łotysze, Litwini i Cypryjczycy. Ogółem, gdyby zostało przeprowadzone referendum, aż 11 spośród 14 krajów nie należących do strefy euro opowiedziałoby się przeciwko zmianie. Jedynie Rumunia, Malta i Dania chętnie przystąpiłyby do Eurolandu. Wśród mieszkańców strefy euro 49% respondentów chciałoby wrócić do swojej narodowej waluty, a 47% utrzymać euro.

Badanie TNS dotyczyło przyszłości Unii Europejskiej. Aż 75% ankietowanych chciałoby, aby przy każdej zmianie, która daje większe uprawnienia UE było przeprowadzane referendum. 28% respondentów z 27 unijnych krajów życzyłoby sobie żeby Unia miała więcej władzy i żeby więcej decyzji było podejmowanych na poziomie europejskim. 23% uważa, że powinien zostać utrzymany status quo, a 41%, że więcej decyzji powinno być podejmowanych na szczeblu lokalnym.

Ponad połowa ankietowanych z całej Unii (56%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że "Unia Europejska nie reprezentuje w naszym kraju zwykłych ludzi".

Badanie zostało przeprowadzone przez Taylor Nelson Sofres na próbie ponad 17 tys. osób z Unii Europejskiej.