Polacy nie chcą się spieszyć z euro

Jak wynika z badania TNS OBOP, aż 55% Polaków jest przeciwnych szybkiemu wprowadzeniu euro w naszym kraju.

Ponad jedna trzecia (37%) to zwolennicy wejścia Polski do strefy euro. Aż 28% respondentów jest zdecydowanie przeciw takiemu krokowi, a 27% wyraża swój sprzeciw w sposób umiarkowany.

Więcej przeciwników euro jest wśród kobiet - 64% ankietowanych pań nie chce szybkiego wprowadzenia wspólnej waluty. Wśród mężczyzn po 45% stanowią zdecydowani przeciwnicy i zwolennicy.

Najwięcej zwolenników szybkiego wprowadzenia euro jest wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (42%), w wieku 30-39 lat oraz 40-49 lat (odpowiednio 42% i 40%).

Natomiast wśród osób nie posiadających wyższego wykształcenia ponad połowa niechętnie widzi szybkie wejście do strefy euro. Wśród absolwentów wyższych uczelni ponad połowa jest przeciwnego zdania.


Zobacz również