Polacy pracują w Irlandii

Jak wynika z danych ogłoszonych przez irlandzki resort spraw socjalnych i rodzinnych, po 1 maja br. do Irlandii do pracy przyjechało ponad 23,5 tys. Polaków - jest to najliczniejsza grupa imigrantów zarobkowych w tym kraju.

Łącznie z 10 nowych państw członkowskich do Irlandii przyjechało niemal 50 tys. imigrantów zarobkowych. Po Polakach najbardziej liczną grupę stanowią Litwini - 10,5 tys. osób. Na kolejnych miejscach znaleźli się Łotysze - 5 tys., Słowacy - 4 tys., Czesi - 3 tys., Węgrzy - 1,6 tys., Estończycy - 1,4 tys., Matlańczycy - 115 osób, Słoweńcy - 58 osób i Cypryjczycy - 22 osoby.

Większość imigrantów zarobkowych w Irlandii to ludzie młodzi, nie posiadający rodzin, którzy sprawdzili możliwość znalezienia pracy jeszcze przed przyjazdem.


Zobacz również