Polacy pracują w Unii

Jak wynika z danych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w 2004 roku ponad 400 tys. Polaków pracowało w krajach Unii Europejskiej.

Większość z nich stanowili pracownicy sezonowi, pracowali głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Rynek pracy dla Polaków otworzyły na razie tylko Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja.

Według MGiP najwięcej Polaków pracuje w Niemczech - ok. 300 tys., w Wielkiej Brytanii - 50 tys., we Włoszech - 40 tys. (według szacunków włoskich), w Irlandii - 14 tys., w Hiszpanii - 12 tys. i we Francji - 8,5 tys.

Polacy najczęściej wyjeżdżają do pracy za granicę na okres od 2 do 6 miesięcy, bez zamiaru osiedlenia się na stałe.


Zobacz również