Polacy przeciw wojnie

Podobnie jak opinia publiczna w USA czy Wielkiej Brytanii - Polacy są przeciwni wojnie z Irakiem.

Według opublikowanego właśnie badania CBOS z początku stycznia br., połowa badanych Polaków (51%) jest zdania, że w żadnym razie nie powinno dojść do ataku na Irak. 37% naszych rodaków jest skłonnych poprzeć akcję zbrojną pod warunkiem, że ujawnione zostanie posiadanie przez Irak broni masowego rażenia. Zaledwie 4% sądzi, że dotychczasowa polityka Iraku uzasadnia podjęcie interwencji bez względu na wyniki misji ONZ.

W porównaniu z grudniem ub. roku o 17 punktów procentowych wzrósł odsetek osób zdecydowanie przeciwnych interwencji zbrojnej. O 8 punktów zmniejszył się odsetek dopuszczających interwencję w razie stwierdzenia, że Irak posiada broń masowego rażenia. Zmalała też liczba osób, które bezwarunkowo popierają akcję zbrojną.

Badanie wykazało ponadto, że większość osób z wyższym wykształceniem jest zdania, że akcja zbrojna będzie usprawiedliwiona w razie wykrycia w Iraku broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej. Respondenci starsi częściej niż młodsi bezwarunkowo sprzeciwiają się wojnie. Największa grupa (43%) respondentów uważa, że w planowanej interwencji zbrojnej powinny uczestniczyć solidarnie wszystkie państwa członkowskie NATO.


Zobacz również