Polacy w Fast 50

Deloitte&Touche opublikował tegoroczny ranking Fast 50 klasyfikujący najszybciej rozwijające się firmy technologiczne w Europie Środkowej. Ponad jedna czwarta firm z Europy Środkowej, które uwzględnia ranking, to firmy polskie.

Pierwsza dziesiątka firm w kategorii Fast 50:

1. Aliatel, Czechy, wzrost 4 846%

2. home.pl, Polska, wzrost 2 280%

3. Obchodni dum.cz, Czechy, wzrost 1 974%

4. P.U.P. SPIN, Polska, wzrost 1 847%

5. ICZ, Czechy, wzrost 1 436%

6. GLOB INTERNET, Czechy, wzrost 1 339%

7. Logos, Czechy, wzrost 1 081%

8. MEDINET, Słowenia, wzrost 1 061%

9. ZIGZAG, Polska, wzrost 926%

10. PPI Magellan, Polska, 911%

Pierwsza dziesiątka firm w kategorii Rising Stars:

1. HOGA.PL, Polska, wzrost 1.727%

2. ZOOM International, Czechy, wzrost 476%

3. AARON GROUP, Czechy, wzrost 446%

4. SOLVO Biotechnology, Węgry, wzrost 371%

5. Merlin.com.pl, Polska, wzrost 327%

6. CVO Group, Estonia, wzrost 284%

7. digital One, Polska, wzrost 220%

8. Millennium 000, Słowacja, wzrost 192%

9. Internet Info, Czechy, wzrost 180%

10. Advatech, Polska, wzrost 176%

Pięćdziesiąt najszybciej rozwijających się firm technologicznych wyłoniono spośród 10 000 kandydatów, po czym pracownicy Deloitte&Touche kontaktowali się z 80 najlepiej się zapowiadającymi. W tegorocznej edycji rankingu Fast 50 znalazły się spółki z siedmiu krajów Europy Środkowej: Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski, Słowacji i Słowenii. 36% zakwalifikowanych firm pochodziło z Czech, 26% z Polski. Tegoroczni liderzy to firmy z obu tych dwóch krajów, zajęły one pierwsze miejsca zarówno w głównej kategorii Fast 50 (czeski Aliatel), jak i w kategorii Rising Stars (polska HOGA.PL).

Aby dostać się do głównej kategorii rankingu, firmy musiały prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej pięciu lat i osiągnąć przychody na poziomie 50 tys. EUR w pierwszym roku uwzględnianym w wyliczeniu pięcioletniego okresu. Warunkiem udziału w rankingu było także posiadanie centrali firmy w Europie Środkowej, co wyeliminowało z rywalizacji większość podmiotów zależnych firm zagranicznych. Wprowadzona w tym roku kategoria Rising Stars obejmuje firmy, które są obecne na rynku od co najmniej trzech lat i osiągnęły w pierwszym rozpatrywanym roku przychód na poziomie 30 tys. EUR.

Ranking Fast 50 był poprzedzony ankietą, w której firmy wyrażały opinie o głównych czynnikach pobudzających wzrost oraz najważniejszych wyzwaniach i problemach operacyjnych. Ponad jedna trzecia ankietowanych firm (36%) wskazała na doskonałą jakość produktów jako najważniejszy czynnik wzrostu. Inne istotne czynniki to moment wejścia na rynek (28%) i wysokie kwalifikacje. Dla 48% firm z rankingu Fast 50 głównym problemem operacyjnym jest ograniczony dostęp do kapitału. Inne istotne utrudnienia, wskazywane w ankiecie, to ograniczony czas na analizowanie działalności przez kierownictwo (42%), brak pracowników (32%) i problemy z infrastrukturą (24%) Za mniej istotne zagadnienia operacyjne firmy uznawały osłabienie kultury korporacyjnej i pogorszenie jakości obsługi klienta (odpowiednio 20% i 10%). Najważniejszym wyzwaniem operacyjnym jest dla firm Fast 50 rozwój sprzedaży i marketingu, a nie zmiany technologiczne i rynkowe. Na pierwszej pozycji umieściła sprzedaż i marketing prawie połowa ankietowanych (46%). Zaledwie 24% firm uznaje, że zmiany technologiczne i rynkowe są ich głównym wyzwaniem.