Polacy w Internecie

Pierwsza edycja przeprowadzonych przez OBOP badań INTERBUS przynosi dość zaskakujące wyniki na temat wykorzystania sieci przez polskich internautów.

Z ostatnich badań przeprowadzonych przez OBOP wynika, iż w ciągu ostatnich 2 lat liczba internautów w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. W 1998 r. w naszym kraju dostęp do Internetu miało 5,4% mieszkańców, obecnie ma ich ponad 12,8%. Według OBOP, już co ósmy Polak korzysta z Internetu. Najpopularniejszym wśród Polaków ośrodkiem internetowym jest Wirtualna Polska, następne miejsca zajmują Onet.pl oraz Yahoo!

Z raportu wynika także, iż tylko co piąty internauta posiada indywidualne konto e-mail, a z poczty elektronicznej korzysta mniej niż połowa użytkowników sieci (42,2%). Internet używany jest głównie do pozyskiwania informacji przydatnych w pracy czy nauce i nawiązywania kontaktów z innymi internautami. Niewielką popularność mają zakupy w Internecie (1,6%) oraz korzystanie z usług finansowych (2,8%).

Badania OBOP miały odpowiedzieć także na pytanie, kim są użytkownicy Internetu. Z raportu wynika, iż wśród polskich użytkowników Internetu 46% to osoby z wyższym wykształceniem, 54 % - menedżerowie, 46% - przedstawiciele wolnych zawodów, 30% - biznesmeni, natomiast 35% stanowią studenci i uczniowie. W dużych miastach dostęp do Internetu ma co 5 piąty mieszkaniec, na wsi tylko co piętnasty.