Polacy w lepszych nastrojach

W styczniu poprawiły się nastroje polskich konsumentów. Wzrosły wskaźniki odzwierciedlające postrzeganie sytuacji ekonomicznej kraju oraz kondycję finansową gospodarstw domowych.

Jak wynika z Barometru Nastrojów Ekonomicznych Ludności, opublikowanego przez Instytut Pentor, bardziej optymistyczne niż w grudniu 2002 r. były w styczniu br. oczekiwania wobec rozwoju gospodarczego Polski.

W styczniu br. ogólną sytuację ekonomiczną kraju dobrze oceniło 5% ankietowanych (tyle samo co w grudniu ub. r.), źle 62% - o 5 punktów procentowych mniej niż miesiąc wcześniej, a neutralnie – 33% (o 5 punktów procentowych więcej).

6% ankietowanych uznało, że obecna sytuacja gospodarcza jest lepsza niż przed rokiem, ponad połowa, że gorsza, a według 43% nie uległa zmianie. 22% spodziewa się poprawy sytuacji w ciągu najbliższego roku, 32% pogorszenia, a 46% nie przewiduje zmian.

Sytuację swoich gospodarstw domowych jako gorszą niż przed rokiem określiło 42% ankietowanych, jako lepszą 6%, zaś według 51% sytuacja jest taka sama.

12% spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w domu w ciągu najbliższego roku, 22% jej pogorszenia, a 65% nie oczekuje zmian.

Indeks kondycji finansowej gospodarstw domowych wzrósł w styczniu br. o 10 punktów w porównaniu z poprzednim miesiącem (z minus 32,8 pkt do minus 22,8).


Zobacz również