Polacy zadowoleni z Unii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP, większość Polaków jest zadowolona z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Aż 68% ankietowanych wyraziło zadowolenie z obecności Polski w UE, 9% niezadowolenie, 20% nie dostrzega ani pozytywów, ani negatywów, zaś 2% w ogóle nie ma w tej kwestii zdania.

Zwolennicy UE przeważają wśród ludzi młodych (77%), z wyższym wykształceniem (85%). W grupach osób po sześćdziesiątce oraz osób z wykształceniem niższym niż średnie sympatyków Unii stanowi 58%.

Przynależność Polski do UE popierają osoby interesujące się polityką (82%), dobrze sytuowane (83%), menedżerowie i specjaliści (87%), uczniowie i studenci (78%), pracownicy administracji i usług (74%), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (80%).

70% respondentów uważa, że wejście Polski do Unii nie przyniosło w ich życiu istotnych zmian, zaś 28% jest zdania, że miało to wpływ na ich życie.

Wpływ akcesji na sytuację Polski dostrzega 66% ankietowanych, zdaniem 57% jest to wpływ pozytywny. W opinii 9% nastąpiła zmiana na gorsze, według 28% nic się nie zmieniło, a 6% nie ma zdania.

Gros respondentów dostrzega wpływ przystąpienia do UE na sytuację międzynarodową naszego kraju. Zdaniem 57% jest to wpływ korzystny, dla 8% - niekorzystny. Jedynie 26% nie widzi żadnego wpływu na naszą sytuację międzynarodową.