Połączenia z poziomu Web App

Czy z poziomu Lync Web App istnieje możliwość zainicjowania połączenia i jakie są różnice w porównaniu z klientami dostępnymi na urządzenia mobilne?

Wersja webowa przeznaczona jest głównie do konferencji. W przypadku przytoczonym w pytaniu lepiej skorzystać z aplikacji Lync Lite.


Zobacz również