Połączenia z systemami zewnętrznymi w ramach workflow task

Czy połączenia z systemami zewnętrznymi w ramach workflow task wymagają dodatkowych konektorów i czy są one płatne?

Istnieje usługa Business Connectivity Services, która umożliwia podłączenie się do źródeł zewnętrznych. Dane będą widoczne w SharePoint tak jakby z niego pochodziły. Można je wykorzystywać w procesach biznesowych. W sklepie z aplikacjami dostępny jest program Layer 2, który zapewnia możliwość podłączenia się do różnych zewnętrznych źródeł.


Zobacz również