Polak w biurze - pracuś we wtorki, leń w piątki

Firma Canon zleciła przeprowadzenie badania wydajności pracowników biurowych w różnych krajach Europy. Wynika z niego, że Polacy osiągają największą wydajność we wtorki, zaś największy jej spadek przypada na piątki.

Ankietą, przeprowadzoną przez instytut badawczy ICM Research, objętych zostało 18 nacji - w sumie w badaniu wzięło udział 5,5 tys. pracowników biurowych. Co ciekawe, na tle pozostałych narodowości uważamy się za pracowników o najwyższym stopniu znajomości biurowych drukarek, najczęściej też wykorzystujemy urządzenia biurowe.

Polski pracownik jest najbardziej produktywny w środku dnia roboczego - poranki oraz czas tuż przed wyjściem z biura zaliczamy do najgorzej wpływających na naszą wydajność. Polacy najchętniej spośród objętych badaniem nacji przypisują wpływ dnia tygodnia oraz miesiąca na poziom wydajności. Największy odsetek naszych rodaków (38 %) uważa, że najlepiej pracuje się we wtorki. Najniżej oceniamy swoją wydajność w piątki.

W skali roku najwyższą wydajność Polacy osiągają w maju, by już dwa miesiące później - w lipcu - odnotować największy jej spadek. Nasi rodacy najbardziej cenią sobie przerwę na kawę lub herbatę jako formę przerwy zwiększającej produktywność.

Inne wnioski płynące z badania są następujące:

- przez większą część dnia pracujemy poniżej 100 % swoich możliwości

- poczucie, że przełożeni doceniają naszą pracę zwiększa naszą wydajność w większym stopniu niż zachęta finansowa

- pracodawca mógłby osiągnąć poprawę wydajności swoich pracowników wprowadzając elastyczne godziny pracy bądź umożliwiając im pracę w domu.


Zobacz również