Polaków zdrowie w sosie własnym

Polacy narzekają na zdrowie, ale blisko trzy czwarte spędza czas wolny przed telewizorem. Jesteśmy za to względnie zadowoleni ze swoich praktyk kulinarnych.

Ipsos przeprowadził badanie dotyczące zwyczajów żywieniowych i samooceny stanu zdrowia Polaków oraz czterech innych nacji: Szwedów, Belgów, Amerykanów i Kanadyjczyków.

Zdecydowana większość Polaków dobrze ocenia swój sposób odżywiania się. 65% uważa, że odżywia się "dość zdrowo", mając na myśli regularne spożywanie trzech posiłków dziennie i jedzenie różnorodnych potraw (to podstawa zdrowego odżywiania według 90% ankietowanych rodaków). 30% za podstawę uznaje przestrzeganie zasad piramidy żywieniowej, jedna czwarta - spożywanie jedzenia niskokalorycznego. Dla 10% zdrowe jedzenie równoznaczne jest z jedzeniem produktów sieci ze zdrową żywnością.

Prawie wszyscy Polacy (97%) jedzą mięso, z czego 4% nie je tylko niektórych gatunków zwierząt. Jednak 12% osób ograniczyło spożycie któregoś z rodzajów mięsa w ciągu ostatniego roku. W zestawieniu z innymi badanymi społeczeństwami Polacy są najmniej zainteresowani kupowaniem produktów o wyraźnych zaletach zdrowotnych, takich jak np. produkty z dużą zawartością błonnika. Niemal 40% badanych deklaruje jednak zmiany w odżywianiu w ciągu ostatniego półrocza, polegające na ograniczaniu jedzenia niezdrowych produktów lub na wprowadzaniu do diety zdrowszych produktów.

W porównaniu z innymi badanymi krajami (USA, Kanada, Belgia i Szwecja), w Polsce jest największy odsetek osób uważających swoją wagę ciała za odpowiednią (uważa tak 68% respondentów). Tymczasem, według wskaźnika BMI (liczony na podstawie deklarowanej wagi i wzrostu), w Polsce rzeczywisty odsetek osób z nadwagą jest porównywalny z innymi badanymi krajami (wynosi on ok. 30% we wszystkich krajach objętych badaniem). Na tle pozostałych badanych krajów w Polsce jest za to wyraźnie niższy odsetek ludzi otyłych (9%, w pozostałych badanych krajach ok. 20%).

Jednocześnie Polacy - w zestawieniu z pozostałymi badanymi - są najmniej zadowoleni ze swego stanu zdrowia. 42% (w tym tylko 36% kobiet) ocenia swój stan zdrowia jako dobry, podczas gdy we wszystkich innych badanych krajach odsetek ten wynosi co najmniej 46%. Polacy mają najmniej zaufania do lekarzy: tylko 39% Polaków w pełni ufa swojemu lekarzowi (największym zaufaniem cieszą się lekarze belgijscy - ufa im 55% ich pacjentów).

Zapytani o obszary wymagające poprawy w zakresie zdrowia Polacy mówią przede wszystkim o potrzebie spokojniejszego życia (25%), 17% chciałoby rzucić palenie (połowa palących), rzadziej wymieniana jest potrzeba większego ruchu, ćwiczeń, schudnięcia czy zmiany zwyczajów żywieniowych. W porównaniu z zeszłym rokiem wyraźnie wzrósł (o 6%) odsetek Polaków spędzających wolny czas przed telewizorem (obecnie wynosi on 72%). Nie odczuwamy także potrzeby zwiększenia aktywności fizycznej naszych dzieci: 64% rodziców uważa, że dzieci mają dość ruchu.