Policja nie może szpiegować przestępców

Niemiecki Wysoki Trybunał orzekł, iż policja w ramach wykonywania czynności operacyjnych nie może instalować oprogramowania szpiegowskiego na komputerach osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa bez wiedzy tych ostatnich.

Jest to porażka niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, Wolfganga Schäuble, który chciał przyznać niemieckiej policji federalnej BKA większe uprawnienia do śledzenia przestępców, w tym osób podejrzewanych o terroryzm. Schäuble przekonał w minionym roku parlament niemiecki do przekazania 132 milionów euro dotacji na zainicjowany przez niego program wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego. W ramach tej inicjatywy policja BKA m.in. miałaby zyskać uprawnienia pozwalające jej funkcjonariuszom na włamywanie się do komputerów podejrzanych przez Internet.

Zdaniem sędziów Trybunału, przeszukiwanie komputera można porównać z rewizją mieszkania, a ta wymaga wszczęcia odpowiednich procedur (m.in. uzyskanie nakazu rewizji i konieczność poinformowania podejrzanego o planowanym przeszukaniu). Sędziowie uznali również, iż włamywanie się do komputerów stoi w sprzeczności z przepisami o zakładaniu podsłuchów w telefonach.