Policjanci z Chicago mają najlepszy system

Przyznawaną przez magazyn CIO po raz pierwszy Wielką Nagrodę za Wartość Wniesioną do Organizacji (Grand CIO Enterprise Value Award) uhonorowano Chicagowski Departament Policji za jego system informatyczny CLEAR, służący zbieraniu informacji o przestępstwach, przewidywaniu ich, zapobieganiu im i wykrywaniu.

Laureata Wielkiej Nagrody magazynu CIO wyłoniono w dwóch rundach: najpierw zgłoszeni kandydaci byli oceniani w obrębie 10 kategorii branżowych, do których zostali przypisani. W pierwszej rundzie uczestniczyło w sumie 150 kandydatów. Co ciekawe, jak wykazał konkurs - to często mniejsze firmy robią rzeczy innowacyjne i uzyskują więcej wartości dla swojego przedsiębiorstwa, niż konkurujące z nimi o nagrodę olbrzymy z listy Fortune 500.

W rundzie drugiej zwycięzcy z poszczególnych kategorii uczestniczyli w przesłuchaniu przed majestatem jurorów CIO. Pretendujące to głównej nagrody systemy informatyczne były oceniane w 5 obszarach wpływu na działalność firmy: strategicznym, kllienckim, finansowym, operacyjnym i społecznym.

Ostatecznie Wielką Nagrodę 2004 otrzymał Chicagowski Departament Policji, który wcześniej zwyciężył w kategorii organizacji rządowych. Jego zwycięstwo - jak stwierdzili zgodnie jurorzy - było jasne i przekonujące." To przykład bardzo dobrego zarządzania zmianą i tworzenia wartości we wszystkich wymiarach podlegających ocenie. A w ostatecznym rozrachunku - wartość organizacji zależy właśnie od efektywnego zarządzania zmianą" - powiedział jeden z jurorów.

Chicagowski Departament Policji zatrudnia 16,6 tys. pracowników cywilnych i służby czynnej. Nagrodzony system to CLEAR (The Citizen Law Enforcement Analysis and Reporting), w którego bazach danych znajduje się 8,5 mln zapisów dotyczących przypadków aresztowań. Przy użyciu CLEAR chicagowska policja przewiduje przestępstwa i im zapobiega, a także wykrywa już popełnione. Zwycięska strategia narzędzia została określona następująco: zapewnienie użytkownikom systemu udziału w rozwoju i testach systemu, przy istotnym wsparciu ze strony kadry zarządzającej. System obejmuje relacyjną bazę danych Oracle 9i, narzędzia wyszukiwania SQL i raportowania Crystal; bazę danych Sunfire i oprogramowanie serwera internetowego od Suna; sieć SAN także od Sun Microsystems - StorEdge Disk Array; notebooki MicroSlate w radiowozach policyjnych. CLEAR pomógł policji chicagowskiej podnieść wykrywalność przestępstw o 11%, dał oszczędność czasu (odpowiednik pracy 193 pracowników pełnoetatowych) dzięki automatyzacji zadań; umożliwił integrację współpracy w walce z przestępstwami z 225 innymi agencjami wykonywania prawa. Początkowe inwestycje i utrzymanie: dotychczas 40 mln USD - poniesione wspólnie przez miasto Chicago i Oracle; licencje Oracle kosztują rocznie 550 tys. USD przez pierwsze pięć lat i 288 tys. USD w latach następnych. Szef informatyczny systemu to Ron Huberman.

W pozostałych kategoriach nagrody otrzymali:

bankowość i usługi maklerskie: Academic Management Services Corp. za zintegrowany system doradztwa i zatrudnienia, portal internetowy dający sprzedawcom pożyczek akademickich dostęp do licznych zewnętrznych i wewnętrznych systemów, umożliwiający dopasowanie kredytu do możliwości kredytobiorcy. W pierwszym roku działalności ICE dał AMS wzrost skonsolidowanego portfolio pożyczkowego do 175 mln USD i pozwolił skrócić proces rozpatrywania podania o pożyczkę z 50 do 5 dni.

sprzedaż detaliczna: Ace Hardware Corp. za hurtownię danych w przedsiębiorstwie, która pozwoliła m.in. na rozwinięcie programu lojalnościowego klientów z 1 mln osób do 5 mln.

transport: Continental Airlines Inc. - za system hurtowni danych, pozwalający tym liniom lotniczym na optymalizację przychodów z poszczególnych lotów, poprzez poprawę obsługi najlepszych klientów i wzrost lojalności klientów. W 2002 roku Contitinental miał wzrost przychodów o 40 mln USD (roczne przychody linii to 8,4 mld USD) i oszczędności roczne rzędu 31 mln USD; system zapobiegł także oszustwom ze strony nieuczciwych klientów na kwotę 15 mln USD - jeszcze w 2001 roku.

high-tech: Dell Inc za system call center - Integrated Dell Desktop (IDD), dający zunifikowane spojrzenie na klienta zintegrowane ze wszystkimi kanałami sprzedaży. Średni czas pojedynczej transakcji sprzedaży został skrócony o 10%, a odsetek kontaktów zamkniętych sprzedażą wzrósł z 0,2% do 0,5%. Ponieważ IDD jest łatwy do nauki, czas treningu agentów handlowych Della skrócono średnio o 45%.

ubezpieczenia: The Guardian Life Insurance Company Of America - za Webowy system administracji polityką ubezpieczeń i wynagrodzeń. System Transcend zredukował o 40% back-office-owe wydatki operacyjne. Czas przygotowania rynkowej premiery produktów ubezpieczeniowych skrócił się z 6 m-cy do poniżej 3 m-cy.

usługi profesjonalne: Korn/Ferry International za system oceny zarządzania, który pozwala obserwować ścieżki kariery kadry zarządzającej. Dzięki systemowi firma wyszła poza usługi rekrutacji menedżerów i weszła w biznes oceny potencjału kadry zarządzającej - zarówno poszczególnych osób jak i zespołów. Zyski z managment assessment wzrosły od kwietnia 2002 do kwietnia 2003 o 50%.

ochrona zdrowia: Pfizer, za internetowy system Investigator Net, który automatyzuje akwizycję danych klinicznych z 2000 miejsc, gdzie są prowadzone badania kliniczne i daje do nich dostęp w czasie rzeczywistym. Według Pfizera oszczędza on rocznie 35,3 mln USD na czasie poszukiwania danych; o 20-proc. poprawiła się wydajności dzięki niedublowaniu tej pracy.

produkcja: Procter & Gamble za system standardów korporacyjnych - jedno wspólne repozytorium danych na temat standardów technicznych każdego z 55 tys. produktów P&G. System ułatwia dostęp do standardów i współdzielenie informacji przez badaczy w laboratoriach P$G, menedżerów od zamówień i partnerów biznesowych. Redukcje zamawianych bezpośrednio materiałów produkcyjnych są rzędu setek milionów dolarów. Lepszy dostęp do informacji skraca proces tworzenia nowych produktów. Np. czas zatwierdzania specyfikacji produktu skrócił się o 70-%.

usługi turystyczne: Worldspan Lp za LINK - system zarządzania zamówieniami i prowizji dla klientów technologii systemu rezerwacji biletów lotniczych on-line (Worldspan). Od czasu wprowadzenia systemu w 1999 roku operacyjne i procesowe poprawki pozwoliły Worldspanowi oszczędzić 5,5 mln USD.


Zobacz również