Policzmy koszty wzajemnego zaufania

Miliony dolarów rocznie kosztuje firmy słaba kontrola „samo-raportujących” partnerów biznesowych – stwierdza raport KPMG LLP.