Policzone obroty

W pierwszym półroczu deficyt handlowy wyniósł do 6,83 mld USD, wobec 7 mld w tym samym okresie minionego roku - wynika z danych opublikowanych przez GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał też, że eksport w pierwszej połowie roku wzrósł o 4,1% rok do roku - do 18,5 mld USD. Import wzrósł o 2,2% do 25,4 mld USD. Według Narodowego Banku Polskiego, który oblicza deficyt na podstawie przepływów bankowych, a nie dokumentów celnych jak GUS, deficyt handlowy w pierwszym półroczu br. wyniósł 4,86 mld USD.

Jak podał GUS, w okresie od stycznia do maja br. eksport w cenach bieżących wyniósł 61,4 mld zł, a import 85 mld zł. Ujemne salda odnotowano ze wszystkimi grupami krajów, największy deficyt wystąpił w obrotach z krajami rozwiniętymi gospodarczo - było to minus 14 mld zł, w tym z krajami UE minus 9,7 mld zł.

W wymianie handlowej Polski już od 11 lat czołową pozycję zajmują Niemcy. W podsumowanym przez GUS okresie udział Niemiec w eksporcie wyniósł 33% (w ubiegłym roku było to 35,5%), a w imporcie 24,2% (rok temu - 23,5%). Od początku 2001 r. do kwietnia 2002 r. salda obrotów handlowych z Niemcami były dodatnie, zaś po pięciu miesiącach br. saldu ujemne wyniosło 299 mln zł.

Wśród partnerów handlowych Polski wzrosła dynamika obrotów w eksporcie do Rosji, Szwecji, Ukrainy, Francji i Wlk. Brytanii, a w imporcie - do Chin, USA, Hiszpanii, Francji i Niemiec.


Zobacz również