Policzyć internet

Wypracowanie jednolitych, dających się porównywać wskaźników poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach jest celem europejskiego programu Understand. Z Polski uczestnikiem konsorcjum realizującego ten projekt jest Wielkopolska.

W sumie bierze w nim udział dwanaście regionów z siedmiu krajów Unii Europejskiej. W Poznaniu odbyła się konferencja prezentująca rezultaty trwających od dwóch lat prac. Zestaw jednakowych wskaźników jest potrzebny zarówno do oceny stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym jak i do oceny efektywności wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten cel. ramach programu Understand tworzona jest jednakowa dla wszystkich regionów metodologia zbierania, przetwarzania i porównywania danych. Prace prowadzone są obecnie w czterech głównych obszarach badawczych: szerokopasmowy dostęp do Internetu, elektroniczna administracja, elektroniczny biznes, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:http://www.understand-eu.net .