Poliglota

Jednym z programów pomocnych w tłumaczeniu tekstów jest Word Translator.

Jednym z programów pomocnych w tłumaczeniu tekstów jest Word Translator. Po zainstalowaniu mamy do dyspozycji narzędzie do szybkiego tłumaczenia wyrazu lub frazy. Użytkownik dysponuje 17 słownikami.

Poliglota
Oprócz tłumaczenia wyrazów program sprawdza pisownię. Polega to na korzystaniu z dowolnego edytora tekstów - Word Translator czuwa, w razie pomyłki informuje o niej dźwiękiem i podsuwa właściwą formę. Można także skorzystać z opcji automatycznego tłumaczenia. Należy zaznaczyć fragment w edytorze i uruchomić Word Translatora klawiszem skrótu. Tekst będzie przetłumaczony automatycznie lub z interaktywną pomocą użytkownika.

Najlepiej przebiega tłumaczenie wyrazów, dłuższy tekst wymaga przynajmniej częściowej znajomości języka, chociaż program i tu okazuje się pomocny. Wykrywanie błędów będzie wygodne, o ile nie włączymy opcji podpowiedzi, które wybijają piszącego z rytmu (pojawiające się i znikające okienka, wybór z listy...).

Pomoc i informacje o gramatyce danego języka są dobrze przygotowane.

Zastrzeżenia budzą niektóre rozwiązania interfejsu użytkownika. Przed korzystaniem z aplikacji warto zmienić skrót klawiszowy ją wywołujący - [Ctrl+Shift]. Stanowi on składnik innych skrótów, które automatycznie przestają działać - po wciśnięciu [Ctrl+Shift] natychmiast uaktywnia się Word Translator.

W pakiecie otrzymujemy dwa dodatkowe programy: Language Tutor i Konwerter Tekstu. Pierwszy jest programem edukacyjnym sprawdzającym znajomość języka na podstawie słowników należących do pakietu. Można również sprawdzić wymowę i porównać ją z nagraniem głosu. Konwerter Tekstu jest prostym narzędziem pozwalającym na szybką zmianę polskich znaków użytych w tekście.