Polscy mężczyźni gotują

Kobiety w krajach kandydujących do Unii Europejskiej odgrywają na rynku pracy większą rolę niż kobiety w większości obecnych państw członkowskich, a mężczyźni w naszej części Europy częściej uczestniczą w pracach domowych.

Te dość zaskakujące informacje pochodzą z raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EFILWC), która ma siedzibę w Irlandii. Okazało się, że jedynie w Finlandii i Szwecji stopa zatrudnienia wśród kobiet przewyższa przeciętną w dwunastce państw kandydujących do UE, czyli 46%. W Unii Europejskiej pracuje średnio 42% kobiet, a na przykład w Polsce – 45%.

Kobiety w krajach kandydujących częściej zajmują stanowiska kierownicze, częściej zatrudnione są na etacie i na umowie na czas nieokreślony. W Unii wiele kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin, co być może pogarsza statystykę, ale prawdopodobnie pomaga im w łączeniu obowiązków domowych z zawodowymi.

Co ciekawe, w naszym regionie występuje większa niż na Zachodzie równowaga w zatrudnieniu obu płci w męskich zdawałoby się sektorach gospodarki, takich jak górnictwo, budownictwo czy rolnictwo.

W Europie Środkowo – Wschodniej ankietowani mężczyźni częściej też deklarowali, że pomagają swoim partnerkom w obowiązkach domowych. W Unii Europejskiej godzinę dziennie na opiekę nad dziećmi poświęca niecała jedna czwarta mężczyzn, a krajach kandydujących – średnio 31% (w Polsce – 29%). 28% mężczyzn w krajach kandydujących codziennie gotuje (w Polsce - aż jedna trzecia), podczas gdy w UE – zaledwie 13%.

Badanie zostało opracowane na podstawie sondaży przeprowadzonych w poszczególnych krajach przez instytut badawczy INRA na zlecenie EFILWC.


Zobacz również