Polska 1999

Program "Polska 1999" zawiera zestaw szablonów do MS Excel/Map przeznaczonych do prezentacji danych na mapach Polski.

Program "Polska 1999" zawiera zestaw szablonów do MS Excel/Map przeznaczonych do prezentacji danych na mapach Polski.

Każda zmiana danych w arkuszu skojarzonym z szablonem mapy powoduje automatyczną zmianę koloru, odcienia lub formy odpowiedniego elementu mapy, pozwalając na szybkie analizy i symulacje. Pakiety serii "Polska 1999" przedstawiają opisy granic województw, powiatów, gmin i połączenia miejscowości w postaci szablonów map cyfrowych MS Map oraz zestawu aktualnych danych statystycznych.

Polska 1999
MS Excel w połączeniu z mapami i danymi serii "Polska 1999" jest przydatny w marketingu, sprzedaży, handlu, analizach i prognozach, wykorzystywany w codziennej pracy do m. in. oglądu i planowania obszarów sprzedaży, oceny konkurencji i segmentacji rynku, analiz demograficznych, badania efektywności kampanii reklamowej, wyborczej, planowania lokalizacji sklepów czy tworzenia map lub szkiców.

Aby uzyskać mapę tematyczną, wystarczy zaznaczyć komórki w arkuszu MS Excel, zawierające odpowiednie dane i wybrać z paska narzędzi globus do tworzenia mapy. Resztę zrobi Excel. MS Map pozwala dodawać własne warstwy do zestawu istniejących. Jest to tzw. "Specjalna mapa do wpinania", na którą można nanosić opisy oraz symbole wybierane z kompletu zainstalowanych czcionek.

Serię "Polska 1999" wzbogacono o funkcję kodów pocztowych - KP2, co pozwala graficznie analizować zgromadzone dane dzięki przestrzennemu rzutowaniu tych danych na mapę. KP2 jest zestawem dodatkowych funkcji do MS Excel, który podaje nazwę gminy, powiatu i województwa na podstawie kodu pocztowego. Wykorzystanie tych funkcji pozwala analizować w przestrzeni dane opisane kodem pocztowym, np. wielkość obrotów handlowych w miastach na podstawie rejestru faktur.

Moduł MapLook rozszerza MS Map o funkcje interaktywnej mapy wyposażonej w narzędzia do łatwej nawigacji i wyszukiwania na mapie, a także pozwala dołączać dokumenty (Word, Excel, HTML, grafika) do obiektów na mapie.

PS Program wymaga zainstalowanego MS Excel z modułem MS Map.