Polska: 21% domowych internautów

Jak wynika z przeprowadzonego przez CBOS badania, dwie trzecie Polaków posiada komputer w domu, a jedna piąta ma również dostęp do Sieci. Wciąż najczęściej łączymy się z Internetem za pośrednictwem modemu. Stałym łączem może się pochwalić jedynie 6% ogółu mieszkańców naszego kraju.

Informację podała PAP. Centrum Badania Opinii Społecznej wskazuje, że ponad jedna czwarta Polaków przeglądała w lutym strony WWW i/lub używała poczty elektronicznej. Dla porównania rok wcześniej jedynie 17% badanych odpowiedziało w ten sam sposób. Z badania wynika również, że co piąty Polak posiada swoje konto poczty elektronicznej. Znacznie mniej osób korzysta jednak z zakupów online. Jedynie 3% mieszkańców naszego kraju zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy kupiło coś przez Internet.

Co ciekawe, więcej osób – 4% badanych a 15% internautów – zaznaczyło, że korzystało z płatnych treści w Sieci (wskazano na archiwa gazet, filmy, zdjęcia).

W Polsce wciąż przeważają „modemowcy”. Z „wdzwanianego” dostępu do Sieci korzysta prawie połowa internautów. Stałym łączem może cieszyć się jedynie 6% ogółu Polaków. Co pięćdziesiąty badany korzysta z oferty dostępu przygotowanej przez telewizję kablową albo współdzieli łącze w sieci osiedlowej. Jeden na stu Polaków korzysta z łączy radiowych lub satelitarnych.

Ponad dwie trzecie Polaków ma w domu komputer. 45% posiada telefon komórkowy do osobistego użytku, z czego prawie połowa może korzystać z WAP-u (jednak de facto tę funkcję wykorzystuje jedynie 5% ankietowanych)

W ostatnich dwóch latach o 8 punktów procentowych wzrosła liczba respondentów mających w domu komputer, o tyle samo wzrósł odsetek osób z dostępem do Internetu. CBOS zauważa, że choć korzystanie z Internetu jest w Polsce mniej powszechne niż w większości krajów o porównywalnym poziomie gospodarczym, grupa internautów rośnie stosunkowo szybko.