Polska: 42 mln aktywnych telefonów komórkowych

Rzeczpospolita zleciła badanie dotyczące popularności telefonów komórkowych w Polsce. Okazuje się, że w naszym kraju znajduje się już niemal 42 mln aktywnych komórek. Co ciekawe, większość użytkowników przejawia objawy uzależniania od posiadanych urządzeń.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w Polsce znajduje się już ponad niemal 42 miliony aktywnych telefonów komórkowych.

Podany wynik dobrze uzupełniają oddzielne wyniki sondażu GfK Polonia. Okazuje się, że aż 36% Polaków nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego. Jednocześnie 24% badanych uważa, że świetnie dałoby sobie radę bez komórki (deklaracja ta prawdopodobnie nie ma jednak wielkiego przełożenia na rzeczywistość). Pozostałe 40% ankietowanych to osoby, które nie mają zdania albo twierdzą, że choć z kłopotami, to potrafiłyby obejść się bez komórki.

Co ciekawe, aż 81% ankietowanych odpowiedziało, że nie planuje zmiany swojego aparatu telefonicznego. 12% chce niedługo kupić nowe urządzenia a 7% nie zastanawia się nad tym problemem.

Według sondażu GfK Polonia telefon komórkowy posiada teraz około 77% Polaków. W dużych miastach aż 90% ankietowanych deklaruje, że posiada telefon komórkowy. Wśród mieszkańców wsi wskaźnik ten wynos jedynie 30%.

Ankietowe badanie GfK Polonia dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 2 - 6 października na próbie 972 osób.