Polska Dolina Krzemowa?

Nowo powstała Fundacja Technopolis czeka na potencjalnych inwestorów, by móc sfinansować projekt budowy centrum technologiczno-informatycznego pod nazwą Technopolis Warszawa-Kampus Bemowo. Kompleks, którego pierwsza faza budowy pochłonie minimum 800 mln zł, powstanie na warszawskim Bemowie.

We czwartek, 21 czerwca Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) podpisała z warszawską gminą Bemowo umowę o powołaniu Fundacji Technopolis. Została ona powołana do życia poprzez Wojskową Akademię Techniczną i gminę Bemowo, które wniosły do fundacji po 125 tys. zł tytułem kapitału założycielskiego. Podstawowym zadaniem fundacji będzie realizacja budowlanego projektu pod nazwą Technopolis Warszawa-Kampus Bemowo. W gminie tej, na terenie o powierzchni 800 ha, planowane jest utworzenie kompleksu nieruchomości dla polskich i zagranicznych firm technologicznych.

Myślimy długofalowo

Obecnie fundacja poszukuje inwestorów gotowych sfinansować projekt, którego koszt realizacji jest szacowany na co najmniej 200 mln USD (800 mln zł). Realizacja pierwszego etapu budowy ośrodka skupiającego firmy z branży high-tech może potrwać ok. 15 lat. "W pierwszej fazie projektu musimy zagospodarować 200 tys. m kw. powierzchni, dlatego budowa kampusu będzie tyle trwać. Znalezienie lokatorów na taką powierzchnię terenu nie jest łatwą sprawą. Docelowo nasza fundacja myśli o realizacji i rozbudowie projektu nawet przez 50 lat" - powiedział Jacek Kosiec, dyrektor biura organizacyjnego Parku Technologicznego WAT. Celem fundacji jest przyciągnięcie do ośrodka firm zajmujących się nowymi technologiami, tak aby mogły one współpracować z WAT-em nad ich rozwojem. Małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjno-technologiczne będą miały do dyspozycji powierzchnię użytkową i dostęp do laboratoriów i pracowni WAT, a także innych jednostek naukowych, pracujących na potrzeby polskiego wojska. "Założeniem projektu jest przede wszystkim taka jego działalność, która pozwoli na to, by startujące firmy w ciągu trzech lat dojrzały rynkowo i zaczęły funkcjonować samodzielnie" - wyjaśnił J. Kosiec.

Charytatywny biznes

Fundacja Technopolis próbuje na różne sposoby przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Firma, która przekaże fundacji w ciągu najbliższych dwóch lat środki finansowe w wysokości 10 tys. USD, zostanie mianowana oficjalnym sponsorem Technopolis Warszawa-Kampus Bemowo. Firma, która do 2006 r. zdecyduje się przekazać fundacji kwotę 100 tys. USD na realizację projektu budowlanego zostanie oficjalnym partnerem Technopolis. Tytuł partnera strategicznego otrzyma ta firma, która przeznaczy dla fundacji minimum 500 tys. USD. Oficjalny sponsor uzyska prawo do reklamowania się na terenie ośrodka, w materiałach promocyjnych i na imprezach organizowanych przez fundację. Partnerowi Technopolis zostaną umożliwione przygotowanie własnej, stałej wystawy w bemowskim kompleksie oraz współpraca z pracownikami i badaczami Wojskowej Akademii Technicznej. Partner strategiczny będzie mógł jako pierwszy objąć akcje, obligacje i inne papiery wartościowe spółki akcyjnej o nazwie Technopolis Warszawa-Kampus Bemowo, jaką z czasem ma powołać do życia fundacja. Najbardziej szczodrej i wspaniałomyślnej firmie przysługuje prawo do posiadania swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej przyszłej spółki. Jak twierdzi J. Kosiec, prowadzone są już rozmowy z wieloma zainteresowanymi wspieraniem fundacji firmami, również zagranicznymi. "Uważam, że nie będziemy mieli problemów ze znalezieniem inwestora, bo projekt jest innowacyjny i bardzo kompleksowy" - dodał J. Kosiec.

Cywilizacyjne miasteczko

Budowa kompleksu Technopolis będzie obejmować wiele centrów i etapów. Do końca tego roku fizyczną działalność zainicjuje najważniejsze ogniwo projektu - Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Transferu i Komercjalizacji Technologii. Fundacja pozyskała już z WAT-u środki na adaptację terenu gminy. Inkubator będzie gromadzić startujące firmy technologiczne. Oferta skierowana jednak zostanie do naukowców i absolwentów WAT-u, którzy będą mogli komercjalizować projekty wypracowane na uczelni. W latach późniejszych powstaną: Centrum Optoelektroniki, Centrum Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych oraz Centrum Zaawansowanego Kształcenia, którego zadaniem będzie uzupełnianie wiedzy technologicznej pracowników firm i organizacji do aktualnego poziomu. W ostatnim etapie budowy kampusu ma być stworzona cała infrastruktura socjalna, mieszkaniowa i rekreacyjna wraz z centrum konferencyjno-wystawienniczym.

Fundacja Technopolis, planująca stworzenie ośrodka Technopolis Warszawa-Kampus Bemowo, musi liczyć się z tym, że nie jest pionierem na polskim rynku. W Krakowie powstał już w 1998 r. Park Technologiczny, w którym inwestorami zostali m.in. ComArch i Motorola. Krzysztof Krzysztofiak, prezes Centrum Zaawansowanych Technologii, firmy, która zarządza krakowskim parkiem, stwierdza, że: "Stworzenie parku w Warszawie jest powodem do radości - w Polsce powstaje kolejna inicjatywa, która być może pozwoli na radykalną zmianę wizerunku Polski w świecie i rozpoznawanie jej nie tylko jako kraju węgla i stali oraz rolnictwa. Dziwię się jedynie, że nie było jeszcze tego typu pomysłu w Warszawie, gdyż łatwiej jest tam pozyskać zagranicznych inwestorów. Aczkolwiek ja nie odważyłbym się zaproponować tak oszałamiającej kwoty inwestycji, jak zrobiono to w stolicy. I nie obawiam się konkurencji ze strony Warszawy, biorąc pod uwagę fakt, że jest to projekt rozłożony na wiele lat".


Zobacz również