Polska atrakcyjna dla private equity

Aż 70% przedstawicieli funduszy private equity spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu aktywności na rynku, a 64% zapowiada nowe inwestycje - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Ankieta przeprowadzona wśród specjalistów zarządzania funduszami private equity dotyczyła ich nastrojów i oczekiwań wobec rynku w Europie Środkowej, spodziewanych parametrów transakcyjnych i aktywności samych funduszy. Analizowany był okres od kwietnia do listopada 2010 r. Badanie CE PE Confidence Index przeprowadzane jest co pół roku od marca 2003 r. i po dwóch latach stałego wzrostu wartość indeksu zatrzymała się na poziomie sprzed kryzysu, porównywalnym z 2004 r.

"Analizując wyniki ankiety na przestrzeni ostatnich lat można wysnuć wniosek, że obecnie mamy do czynienia z erą nowej normalności na rynku funduszy. Stabilizacja nastąpiła po kilkuletnim okresie, w którym obserwowaliśmy bardzo duże wahania nastrojów. Od pierwszego badania w 2003 r. Indeks Optymizmu utrzymywał się na ustabilizowanym poziomie, po czym w październiku 2007 r. nastąpiło gwałtowne załamanie, związane ze światowym kryzysem. Wyniki najnowszej ankiety pokazują, że prawdopodobnie wróciliśmy do sytuacji, w której poziom optymizmu utrzyma się przez wiele miesięcy na zbliżonym poziomie"- stwierdził Oliver Murphy, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte.

Specjaliści z branży private equity są zwróceni ku przyszłości - aż dwie trzecie zapowiada, że w najbliższych miesiącach większość czasu poświęci na nowe inwestycje. Jest to jednak o 10 punktów proc. mniej niż w poprzedniej, kwietniowej edycji badania. Ok. 24% respondentów (wobec 13% pół roku temu) zamierza skupić się na zarządzaniu portfelem, co może oznaczać wzrost ostrożności menedżerów funduszy.

"Jesteśmy w lepszej sytuacji niż 2 lata temu. Uczestniczymy w wielu transakcjach i widzimy dużo takich procesów na rynku. Wiele z nich zamknięto w ostatnich tygodniach. Specjaliści zajmujący się private equity też widzą poprawę, jednak nadal działają ostrożnie. Szukają liderów wśród firm i chętnie inwestują w branże defensywne, odporne na wahania koniunktury"- mówi Katarzyna Sermanowicz-Giza, wice-dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte.

Przedstawiciele funduszy private equity nie obawiają się zmniejszonej dostępności finansowania, 38% respondentów ciągle jest zdania, że dostępność długu pozostanie na niezmienionym poziomie.

"Polska wyróżnia się pozytywnie na tle innych państw regionu. Do inwestowania zachęcają m.in. korzystne dane makroekonomiczne oraz nieprzerwana obecność wielu funduszy, z których żaden nie wycofał się z Polski, pomimo kryzysu. W ciągu ostatniego półrocza 40% wszystkich transakcji realizowanych przez private equity w Europie Środkowej została przeprowadzona w Polsce. Można się spodziewać, że trend ten jeszcze się nasili i w najbliższym czasie mamy szansę przyciągnąć do kraju największe zagraniczne fundusze, które do tej pory nie inwestowały w naszym regionie" - ocenia Oliver Murphy z Deloitte.