Polska coraz mniej konkurencyjna

Polska jest na 41. miejscu w "Globalnym raporcie konkurencyjności 2011-2012", stworzonym przez World Economic Forum i Narodowy Bank Polski.

W poprzedniej edycji raportu Polska była na 39. miejscu. Pierwsze miejsca w rankingu ponownie należą do Szwajcarii, Singapuru i Szwecji, USA spadły na 5. pozycję.

Polska słabsze noty otrzymała za pogorszenie się stabilności makroekonomicznej i innowacyjności, natomiast lepiej została oceniona wielkość rynku. Od 2008 roku Polska wzrosła w rankingu o 12 pozycji.

"Najpoważniejszym wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, aby zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki jest podwyższenie innowacyjności, która jest stosunkowo niska w porównaniu z efektywnością i tzw. czynnikami podstawowymi gospodarki. Zdaniem ankietowanych firm największą barierą rozwoju jest złożoność, nieprzejrzystość systemu podatkowego. Przedsiębiorcy narzekają także na biurokrację, sztywność rynku pracy, dostępność do finansowania i zły stan infrastruktury" - napisano w raporcie (cytat za PAP).