Polska daleko w rankingu konkurencyjności IT

W globalnym rankingu konkurencyjności sektora IT Polska zajęła w tym roku 32. miejsce - wynika z badań Economist Intelligence Unit.

W tym roku Polska spadła o dwa miejsca w rankingu konkurencyjności. W Europie najwyżej w globalnym rankingu konkurencyjności IT uplasowały się Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Holandia i Szwajcaria. W naszym regionie najlepiej wypadły: Estonia, Słowenia i Węgry.

Polska znalazła się na 19. miejscu wśród 24. krajów Unii Europejskiej objętych badaniem. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej lepiej wypadły: Estonia, Słowenia, Węgry, Czechy i Słowacja. Natomiast gorzej Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria.

Polska uzyskała 39 punktów, dla porównania Wielka Brytania 67,2 punktu, Estonia 45,7 punktu, Węgry i Czechy powyżej 40 punktów, a Słowacja 39,5 punktu.

W całym rankingu porównano 66 krajów pod względem warunków rozwoju przemysłu informatycznego. Ma to pomóc w określeniu zakresu, a jakim dany kraj wspiera konkurencyjność swojego sektora IT. Na pierwszym miejscu światowego rankingu znalazły się USA - 74,6 punktu, Tajwan - 69,2 punktu, Wielka Brytania - 67,2 punktu, Szwecja, Dania, Kanada, Australia, Korea Południowa, Singapur i Holandia.

W grupie pięciu krajów zajmujących najwyższe miejsca w klasyfikacji globalnej pojawiły się w tym roku nowe kraje: Tajwan, Szwecja i Dania.

Polska osiągnęła najlepsze wyniki w następujących kategoriach: system prawny korzystny dla rozwoju sektora IT - 26. miejsce, rozbudowana infrastruktura IT - 30. miejsce, wykwalifikowani pracownicy branży IT - 32. miejsce. Poprawa konieczna jest w dziedzinach: kreowanie otwartej konkurencyjnej gospodarki - 34. miejsce, rządowe wsparcie dla rozwoju technologii - 35. miejsce, nakłady na badania i rozwój - 36. miejsce.

Ogólnie EIU w rankingu "How technology sectors grow: Benchmarking IT industry competitiveness 2008" przygotowanym wraz z BSA, wyróżnił sześć czynników, które sprzyjają tworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi branży IT: wykwalifikowana siła robocza, środowisko rozwoju innowacyjności, infrastruktura techniczna, system prany skutecznie chroniący własność intelektualną, otwarta, konkurencyjna gospodarka i wsparcie administracji publicznej.


Zobacz również