Polska gospodarka nabiera tempa

Opracowywany przez Bureau for Investment and Economic Cycles wskaźnik wyprzedzający koniunktury wzrósł w grudniu 2003 r. o 0,9 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Zapowiada to dalsze i szybsze ożywienie polskiej gospodarki. Podobnie jak miesiąc wcześniej, w grudniu 2003 r. znacznie wzrosła liczba nowych zamówień w sektorze produkcyjnym, nieco słabiej niż miesiąc wcześniej rosły zamówienia eksportowe, które zwiększały się dynamicznie od wiosny ubiegłego roku. Od jesieni 2003 r. rosną również realne płace w przedsiębiorstwach oraz sprzedaż detaliczna, co wskazuje na możliwość ożywienia popytu wewnętrznego. Na razie jednak popyt konsumencki nie rośnie, a w ciągu ostatnich miesięcy wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów.

W ostatnim okresie 2003 roku wzrosła wydajność pracy w przedsiębiorstwach, choć na razie nie przełożyło się to na poprawę wyników finansowych firm. W powolnym tempie spadają zapasy wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw.

Realna podaż pieniądza pozostała w grudniu 2003 na poziomie podobnym jak miesiąc wcześniej, nastąpił natomiast spadek gotówki w obiegu.


Zobacz również