Polska gospodarka w dobrej kondycji

Jak wynika z IX Raportu OECD, stan polskiej gospodarki jest dobry, a wzrost zawdzięczamy przede wszystkim wejściu do Unii Europejskiej.

Natomiast produkt krajowy brutto per capita pozostaje niski (poniżej 45% średniej unijnej), stopa bezrobocia jest wysoka, a przedsiębiorców ograniczają bariery administracyjne.

Autorzy raportu wymienili dziedziny, które należy poprawić, aby polska gospodarka rozwijała się w szybszym tempie. Chodzi przede wszystkim o ułatwienie życia przedsiębiorcom, poprzez uproszczenia w dziedzinie nadzoru i administracji, systemu podatkowego, zmniejszenie kosztów pracy, eliminację korupcji. Aby elastyczność gospodarki wzrosła, trzeba przede wszystkim zmniejszyć koszty rozpoczęcia działalności.

Niezbędne jest również utrzymanie niezależności Narodowego Banku Polskiego i autonomiczności nadzoru finansowego. Dla zdrowej gospodarki konieczne jest także utrzymanie niskiej inflacji, zaostrzenie polityki finansowej i wieloletnie planowanie i kontrolowanie wydatków publicznych.