Polska gospodarka wzrosła w tempie 4,2%

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, PKB wzrósł w III kw. br. o 4,2% w skali rocznej.

Bez wyrównania sezonowego (w cenach stałych średniorocznych ub. r.) PKB wzrósł realnie o 4,2% rok do roku. PKB rósł tak dynamicznie głównie dzięki popytowi krajowemu. Jak podał GUS, jego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,2 pkt. proc wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,9 pkt. proc., a akumulacji 1,3 pkt. proc. (z tego 0,1 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego i 1,2 pkt. proc. - wpływ zmiany zapasów). Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB był neutralny.

Po uwzględnieniu wyrównania sezonowego (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000), PKB wzrósł w III kw. br. o 4,7% w skali rocznej, zaś w porównaniu z II kw. br. PKB wzrósł o 1,3%.