Polska gwiazdą rozszerzonego rynku

Menedżerowie największych europejskich firm spodziewają się korzyści po rozszerzeniu Unii Europejskiej, a Polskę postrzegają jako najważniejszego potencjalnego partnera biznesowego wśród państw przystępujących.

Jak wynika z badań UPS Europe Business Monitor, po 1 maja 2004 r. Polska będzie oferowała najlepsze warunki dla rozwoju zagranicznych firm spośród wszystkich krajów przystępujących do Unii Europejskiej.

Według 44% ankietowanych europejskich menedżerów z 15 tys. największych firm, w 13. edycji badania UPS, Polska jest najlepszym partnerem w biznesie. Na drugim miejscu znalazły się Czechy (9%), a na trzecim Węgry (5%).

Przychylni są nam zwłaszcza biznesmeni zza zachodniej granicy - aż 54% uważa, że nasz kraj jest najlepszy do robienia interesów w całej 10 państw przystępujących do UE. Za dobrego potencjalnego partnera biznesowego uznaje nas również ponad połowa biznesmenów z Belgii i z Hiszpanii.

Co piąty ankietowany przedstawiciel kadry menedżerskiej z UE przewiduje, że do 2009 roku nowe kraje członkowskie w Unii staną się dla niego najważniejszymi partnerami w biznesie.

Rozszerzenie Unii Europejskiej jest postrzegane przez liderów biznesu jako jedna z największych szans dla Europy. Największą korzyścią ma być rozszerzenie wspólnego rynku (zdaniem 49% respondentów) i uproszczenie procedur administracyjnych (42%).

Jednocześnie 40% obawia się braku porządku i uregulowań prawnych w nowych państwach członkowskich. Zaś jedna trzecia jako zagrożenie dla konkurencyjności swoich firm traktuje tańszą siłę roboczą w nowej Dziesiątce. Według 32% problem będzie stanowić znalezienie odpowiedniego partnera w biznesie w tych krajach.

Ankietowani menedżerowie nie oczekują szybkich korzyści płynących z rozszerzenia Unii Europejskiej. 38% uważa, że pojawią się one za rok do pięciu lat, a 28% że jeszcze później, o ile w ogóle.