Polska inicjuje biznesowe Schengen

Na początku czerwca 2008 r. najbardziej aktywne polskie firmy rozpoczną ekspansję na rynkach europejskich w ramach programu Business Billboard Europe.

Business Billboard to kompleksowy program budowania społeczności biznesowych w krajach Unii Europejskiej oraz Rosji. Jest to inicjatywa oddolnie realizująca ideę europejskiej współpracy gospodarczej. Jej celem jest zniesienie granic w prowadzeniu biznesu na rynkach zagranicznych

i burzenie wszelkich przeszkód, które utrudniają przedsiębiorcom nawiązywanie współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. Projekt inicjuje tworzenie wielopoziomowych relacji między firmami i organizacjami, wspiera firmy w prowadzeniu profesjonalnej działalności oferując im biznesowe know-how z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł.

Business Billboard Europe (BB Europe) zogniskowany będzie wokół europejskiej platformy internetowej www.businessbillboard.eu, która w pierwszej wersji ruszy w maju 2008 r. Wielojęzyczny serwis umożliwiać będzie budowanie międzynarodowych relacji biznesowych, dostęp do platformy transakcyjnej wymiany produktów i usług oraz do profesjonalnego know-how oferowanego przez prestiżowych partnerów programu.

Realizację "biznesowego Schengen" i budowanie europejskiej społeczności wspierać będą inicjatywy poszczególnych krajów. Pierwszą z takich inicjatyw jest Business Billboard Poland (BB Poland). W ramach BB Poland w II kwartale 2008 r. w ośmiu państwach europejskich ukaże się "mapa polskiego biznesu" w formie wielkoformatowego insertu do prestiżowych tygodników zagranicznych (m.in. "Der Spiegel", "Le Point", "Sunday Times"). Insert ten zawierać będzie sprofilowane branżowo prezentacje najbardziej aktywnych polskich przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami zagranicznymi. Uczestnicy BB Poland otrzymają również profesjonalne wsparcie z zakresu budowania relacji biznesowych, promocji i działalności na rynku UE. Inicjatywy takie jak Business Billboard Poland będą podejmowane cyklicznie i stopniowo obejmą swym zasięgiem kolejne kraje Europy.

Zakrojony na międzynarodową skalę program Business Billboard zyskał poparcie prestiżowych instytucji takich jak PKPP Lewiatan, przemysłowo-handlowe izby bilateralne krajów UE i Rosji, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Przemysłu Targowego i wiele innych. Organizacje te wspierają Business Billboard nie tylko na zasadzie honorowego partnerstwa, lecz biorą aktywny udział w projekcie, dzieląc się swoją wiedzą i kompetencjami w przygotowanym dla uczestników BB pakiecie "Wiedza i szkolenia" - stanowiącym oryginalne narzędzie rozwoju, wymiany wiedzy i współpracy biznesowej. Pakiet ten zawiera m.in. program szkoleń z zakresu działalności na rynku europejskim i rosyjskim, marketingu, negocjacji, doradztwa w zakresie public relations oraz obecności i pozycjonowania marki w Internecie.

"Zaangażowaliśmy się w Business Billboard Europe, ponieważ w sposób praktyczny realizuje założenia europejskiej współpracy gospodarczej. Projekt ten rozwija kontakty gospodarcze w wyjątkowo szerokim zakresie - już w pierwszej fazie obejmie jednocześnie osiem krajów europejskich. Także platforma internetowa w kilku językach oferująca oprócz możliwości wymiany kontaktów także dostęp do profesjonalnej wiedzy wielu instytucji to wyjątkowa inicjatywa na rynku. Widzimy szerokie perspektywy tego projektu i wierzymy, że się powiedzie" - twierdzi Zbigniew Gajewski - Dyrektor Departamentu Public Relations PKPP Lewiatan.

Dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu w program instytucji o różnorodnym profilu działalności Business Billboard Europe oferuje swoim uczestnikom wielopoziomowy pakiet usług. Daje ogromną szansę zwłaszcza firmom z sektora średnich i małych przedsiębiorstw, dla których zaistnienie w tak szerokiej perspektywie biznesowej przy wsparciu wielu organizacji i prestiżowych europejskich mediów nie byłoby możliwe na własną rękę.

Więcej informacji: http://www.brandsupport.pl