Polska łamie unijne prawo telekomunikacyjne

Według decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, Polska stosuje złą definicję abonenta w prawie telekomunikacyjnym, a tym samym łamie prawo unijne. Według polskiego prawa abonent to każdy kto podpisały umowę z operatorem, a to dyskryminuje użytkowników kart typu pre- paid.

Na początku czerwca 2007 roku Komisja Europejska wytoczyła proces Polsce za niestosowanie się do unijnych standardów.

Według nowelizacji unijnego prawa telekomunikacyjnego, abonent to "każda osoba prawna lub fizyczna, która jest stroną umowy z podmiotem udostępniającym publicznie usługi łączności elektronicznej o świadczeniu takich usług". Natomiast polskie przepisy definiują abonenta następująco: "to podmiot, który jest stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych".

Komisja Europejska w swoim wniosku tłumaczy, że polskie przepisy dotyczą jedynie osób, które podpisały umowę z operatorem. Tym samym nasze prawo dyskryminuje użytkowników kart typu pre-paid, którzy np. nie są uwzględniani w książkach telefonicznych.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że nie stosując się do definicji obowiązującej w Unii Europejskiej, Polska łamie prawo.