Polska mało innowacyjna

Komisja Europejska wydała raport na temat innowacyjności, z którego wynika, że Polska ma bardzo dużo do nadrobienia, aby dociągnąć do unijnej średniej.

Statystyczna innowacyjność Unii Europejskiej jest niższa niż amerykańska, wydajemy mniej na badania i rozwój. Najlepiej radzą sobie Niemcy, Dania, Szwecja i Finlandia - kraje te są na poziomie Japonii czy Szwajcarii. Polska natomiast jest znacznie poniżej unijnej średniej.

Przy opracowywaniu raportu Komisja Europejska brała pod uwagę m.in. poziom wykształcenia społeczeństwa, nakłady na technologie informatyczne i telekomunikację, inwestycje w badania i rozwój, liczbę zgłaszanych patentów.

W dziedzinie wykształcenia nasz kraj znalazł się powyżej unijnej średniej - aż 90% polskich dwudziestolatków skończyło szkołę średnią (unijna przeciętna to 77%). Przedwcześnie szkołę opuszcza w Polsce 5,5% młodzieży, podczas gdy w Unii jest to 15%.

Polska najgorzej wypadła w dziedzinie zgłaszanych do Europejskiego Urzędu Patentowego wynalazków. Poza tym firmy zbyt mało inwestują w badania i rozwój, niski jest również poziom eksportu towarów zaawansowanych technologicznie, zaś infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu jest jedną z najmniej rozwiniętych w Europie.