Polska mniej stabilna

Węgry pozostają najstabilniejszym krajem wśród państw rozwijających się, Polska zaś wciąż okupuje drugie miejsce, o włos wyprzedzając Meksyk.

Jak wynika z raportu Lehman Brothers i Eurasia Group, analizującego stabilność polityczną państw rozwijających się (pod uwagę brana jest odporność na kryzysy i umiejętność unikania ich), Węgry otrzymały 74 punkty (na 100 możliwych). Jest to wynik o 4 punkty gorszy niż rok wcześniej. Polska otrzymała 70 punktów, o 2 punkty mniej niż jesienią 2002 roku. Meksyk, zajmujący trzecie miejsce zdobył 66 punktów, wobec 71 rok wcześniej.

Jednak kilka krajów uznanych zostało za stabilniejsze niż rok temu, m.in. Tajlandia (4. miejsce i 66 punktów), Rosja (8. miejsce i 60 punktów) oraz Argentyna, Turcja, Ukraina, Wenezuela i Indonezja.


Zobacz również