Polska na plusie

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w I kw. br. Produkt Krajowy Brutto wzrósł w Polsce o 0,8% rok do roku, wobec wzrostu o 2,9% w poprzednim kwartale.

Polski wzrost jest ewenementem na skalę europejską. Według danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, średnio PKB wszystkich krajów Unii Europejskiej spadł o 2,5% kwartał do kwartału, a w ujęciu rocznym spadł o 4,4%.

W ujęciu nominalnym PKB w Polsce wyniósł w I kw. 2009 r. 314 517,2 mln zł. "Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. W I kwartale tego roku największy wpływ na wzrost PKB miało spożycie indywidualne - wzrost o 0,7%. Wpływ popytu inwestycyjnego wyniósł 0,0%. Odnotowano nieznaczny negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na tempo wzrostu gospodarczego - -0,1%" - czytamy w oficjalnym komunikacie GUS. Jak komentują analitycy, w danych za I kwartał ważne jest zwłaszcza to, że inwestycje nadal pozostały na plusie, co oznacza, że spowolnienie nie było tak gwałtowne, jak poprzednio oczekiwano.

W Europie - poza Polską - wzrost odnotowały jedynie Cypr (,1,6%) i Grecja (0,3%), choć nie są jeszcze dostępne dane dla Danii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Słowenii i Finlandii.

Komentarz prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC:

"Dzisiejszy komunikat GUS-u dotyczący stanu polskiej gospodarki w pierwszym kwartale br. potwierdza, że w relacjach rok do roku mamy kontynuację silnego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB (do 0,8 proc. bez uwzględnienia czynników sezonowych i 0,4 proc. po ich uwzględnieniu) oraz niewielkiego, bo o 1 proc. spadku popytu wewnętrznego. Na spadek popytu wewnętrznego zasadniczy wpływ miało pomniejszanie przez przedsiębiorstwa zapasów środków obrotowych, czyli tzw. dezinwestycje w zapasy.

Takie działanie obronne jest typowe dla wstępnego etapu gorszej koniunktury, bo jest to łatwy i szybki sposób na polepszenie płynności finansowej firm. Na tym etapie mamy też znaczny, bo o około 10 proc. spadek eksportu i importu. To zapewne spadek eksportu jest zasadniczą przyczyną spadku wartości dodanej w przemyśle o 5,9 proc. w relacji rok do roku#.