Polska: outsourcing wart 106 mln USD

Polski rynek usług outsourcingowych w zeszłym roku osiągnął 106,46 mln USD. Najwięcej środków (44 proc.) przedsiębiorstwa przeznaczyły na outsourcing systemów informatycznych. Na drugim miejscu znalazły się usługi udostępniania infrastruktury (webhosting) - 21,1 proc. Na kolejnym - outosourcing obsługi desktopów i sieci (20,1 proc.).

- Rośnie udział sprzedaży usług outsourcingowych zarówno na świecie jak i w krajach naszego regionu, również w Polsce - mówił Andrzej Jarosz, dyrektor IDC Polska inaugurując październikową konferencję IDC Outsourcing Roadshow Central and Eastern Europe w Warszawie.

Fala outsourcingu napłynęła do naszego regionu z krajów anglosaskich. W minionej dekadzie dominowała przede wszystkim tendencja do outsourcingu wyłącznie systemów informatycznych. Obecnie na znaczeniu przybiera Business Process Outsourcing (BPO). Jak informowaliśmy wcześniej, światowy rynek BPO (Business Process Outsourcing) osiągnął w 2003 r. poziom 405 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 8 proc. wobec 2002 roku. Według najnowszych prognoz, rynek ten wzrośnie w 2008 r. do 682,5 mld USD.

Usługi w regionie

IDC: rynek usług outsourcingowych w regionie CEE

IDC: rynek usług outsourcingowych w regionie CEE

Liderem regionu Europy Centralnej i Wschodniej w 2003 r. jest Rosja. Tamtejszy rynek usług informatycznych sięga 1,5 mld USD. Drugie miejsce zajmuje Polska z wynikiem 997,55 mln USD. Kolejne pozycje zajmują Czechy, Węgry, Słowacja oraz Rumunia.

Największy udział w polskim rynku usług informatycznych mają wdrożenia - 40,8 proc. Intergracja systemów stanowiła w ubiegłym roku 24,5 proc., zaś tworzenie aplikacji na zamówienie 13,1 proc., a outsourcing stanowił 10,7 proc. Usługi doradcze wyniosły 6,6 proc., zaś szkoleniowo-edukacyjne - 4,3 proc.

- Usługi outsourcingowe w regionie osiągnęły wartość 618,78 mln USD - mówi Vladimir Kroa, analityk IDC CEMA. Udział poszczególnych państw w rynku tego typu usług wygląda następująco: Rosja (32,2 proc.), Węgry (20 proc.), Czechy (18 proc.), Polska (17,2 proc.). Dalsze miejsca zajmują Chorwacja (2,6 proc.), Rumunia (1,6 proc.) i Słowenia (1 proc.).

IDC: Polski rynek usług informatycznych w 2003 r.

IDC: Polski rynek usług informatycznych w 2003 r.

W Polsce wartość wydatków outsourcingowych w 2003 r. wyniosła 106,46 mln USD. Najwięcej środków (44 proc.) przedsiębiorstwa przeznaczyły na outsourcing systemów informatycznych. Na drugim miejscu znalazły się usługi udostępniania infrastruktury (webhosting) - 21,1 proc. Na kolejnym - outosourcing obsługi desktopów i sieci (20,1 proc.). Niecałe 10 proc. wydatków zostało przeznaczone na usługi zarządzania aplikacjami. Tylko 4,6 proc. ubiegłorocznego rynku outsourcingu to outsourcing aplikacji.

IDC przewiduje, że w okresie 2003-2008 wzrost nakładów na outsourcing w Polsce wzrośnie w tempie 23,4 proc. CAGR do ponad 300 mln USD. Natomiast rynek wszystkich usług informatycznych w Polsce w ciągu pięciu lat będzie wzrastał o 13,8 CAGR. Rynek całego regionu CEE, zdaniem IDC, rozwinie się do 2008 r. w tempie średniorocznego wzrostu na poziomie 16,5 proc.

Z kraju do kraju

- Temat outsourcingu obecnie często gości w mediach głównie w związku z tendencjami w gospodarce światowej, polegających na lokowaniu inwestycji w krajach o niższych kosztach - przede wszystkim tańszej sile roboczej. Wtedy jest mowa o offshore outsourcingu, który dotyczy przede wszystkim krajów o wysokich kosztach pracy. Polska może stać się beneficjentem tego typu procesów - podkreśla Andrzej Jarosz. Najnowsze szacunki IDC dotyczące offshoringu pokazują, że rynek ten wzrośnie z ok. 7 mld USD w 2003 r. do 17 mld USD w roku 2008 r., co oznacza, że średnioroczny wzrost sięgnie niemal 20 proc.


Zobacz również